Konu:İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; sayın konuşmacı milletvekilini dikkatle dinledim yani doğrusu son cümlesini... İnsanlar yaptıklarıyla şahitlik ederler hayata. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye kamuoyunda Filistin halkıyla alakalı hassasiyetin doruk noktası olan bu partinin yani AK PARTİ Grubunun temsil ettiği milletvekillerinin asilleri açısından en önemli noktası, temsil noktası Filistin'e karşı direniştir. Her manada bu böyle; Türkiye'de temsil etmek, dünya kamuoyunda temsil etmek. Ben Türkiye'de en ufak vicdanı olan herkesin Filistin konusunda muazzam bir hassasiyet içerisinde olduğuna inananlardanım. O yüzden konuşurken lütfen itidalli olalım. O manada, herkesin hassas olduğu bir konuda daha iyi bir konuşma olması gerektiği kanaatindeyim.

Teşekkür ederim.