Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum.

Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan Esentepe Camisi imar barışından yararlanmak için müracaatını yaptı, belgesini aldı ve bundan dört beş ay öncesi, daha öncesinden bu tadilatı yapıldı, orada riskli bir alan yoktu, hatta oranın cami hocası -cuma günleri gelip ibadet yapılıyordu- görevden alındı. Yani sabahın 4.30'unda cami yıkılırken ben o caminin önündeydim. Üsküdar'da oturan bir milletvekiliyim. O anlamda gerçekten o cami niçin yıkıldı? Şu gerekçeyle yıkıldı, deniyor ki: "Büyük Çamlıca'da büyük cami yapılıyor, o yüzden bu camiye ihtiyaç yok." Orada yaşlısı var, engellisi var, o yokuştan nasıl büyük camiye, yukarıya gidebilir? Camilerin halka yakın olması lazım, erişilebilir olması lazım, konut alanları içerisinde olması lazım. Orada gerçekten camiyi yıktılar yani gerçeği bu değerli arkadaşlar. Bunu kabul edin. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)