Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN MESTEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine grubun adına söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Bugün, okul öncesinden lise son sınıfa kadar ülkemizde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var, yaklaşık 900 bin Suriyeli öğrenciyi de katarsak neredeyse 19 milyona yaklaşan ortaöğrenim öğrencisine sahibiz. Bu kadar öğrencinin olduğu bir yerde zaman zaman beklemediğimiz hadiseler, müessif hadiseler olabilir.

HÜDA KAYA (İstanbul) - Fıtratında var!

OSMAN MESTEN (Devamla) - Gazetelerin üçüncü sayfalarına bakarsanız zannedersiniz ki Türkiye'mizde kan gövdeyi götürüyor, her gün herkes birbirini boğazlıyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Daha ne olacak?

OSMAN MESTEN (Devamla) - Gerçek durum böyle değildir. AK PARTİ iktidara geldiğinden bu tarafa üzerinde en çok durduğu...

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Başkan, bu çok yanlış bir ifade.

BAŞKAN - Müdahale etmeyin lütfen.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Hatip, sözlerinizi düzeltin lütfen.

OSMAN MESTEN (Devamla) - Ben bitireyim.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Lütfen düzeltin ya. Yani "Bu kadar çok öğrencinin olduğu yerde böyle şeyler olur." ne demek Sayın Hatip ya!

BAŞKAN - Sayın Özkoç, lütfen...

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Ama yapmayın yani.

OSMAN MESTEN (Devamla) - AK PARTİ iktidara geldiğinden bu tarafa üzerinde en çok durduğu konuların başında millî eğitim geliyor.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Allah aşkına yapmayın, iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyoruz ya.

OSMAN MESTEN (Devamla) - Millî eğitim politikalarımız bizim en çok övündüğümüz politikalardır.

HÜDA KAYA (İstanbul) - Evet, cemaat yurtlarına mahkûm ediyorsunuz.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Allah aşkına ya!

OSMAN MESTEN (Devamla) - Bizim hükûmetlerimiz dönemine gelinceye kadar Millî Eğitime ayrılan bütçe hiçbir şekilde birinci planda değildi.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Ya, bırak bunları, bırak; başka bir şeyden bahset ya!

OSMAN MESTEN (Devamla) - Barınma hizmetlerinde de yine aynı şekildedir. Biz iktidara geldiğimizde yaklaşık olarak 1.400 civarında olan özel ve devlete bağlı yurtların sayısı bugün 5 bini geçmiştir. Biz olan hadiselerden her zaman ders alıp bunların üzerine en çok giden, titizlikle giden bir iktidara sahibiz. En son 2017 yılında çıkarılmış Başbakanlık yönetmeliğiyle olağanüstü şartlarda denetim şartları getirilmiş, özel yurt işletme şartları getirilmiş ve buna göre, daha önceden kurulan yurtlar dahi denetlenmiş, çok ciddi oranda da kapatılmıştır. Biz bunun üzerine doğrudan gidiyoruz, sizden çok daha mühim bunun üzerinde duruyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi acılar üzerinden, kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsa... (CHP sıralarından gürültüler)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Allah kahretmesin seni!

FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Ya, ölen çocuk, çocuk! Ya, çocuk ölmüş, çocuk, çocuk; ölen çocuk!

OSMAN MESTEN (Devamla) - ...olumlu siyaset yapıp varsa herhangi bir yerde bir tespiti bize bunları bildirsin, hangi kurumda hangi yurtta bir eksik varsa bunun üzerine gidelim. Bir tespitiniz varsa biz de iktidar milletvekilleri olarak bunun üzerine gidelim. Ben Aladağ Komisyonunda görev almış bir kardeşinizim, orada bütün muhalefet partileriyle beraber gayet uyumlu bir şekilde çalıştık ve bunun üzerine muhalefet partili milletvekillerinin olduğu kadar biz de titizlikle gittik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Çocuklar öldü, çocuklar! Çocuklar öldü orada!

FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Çocuklar öldü, çocuklar!

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

OSMAN MESTEN (Devamla) - Bu konu üzerinde yeniden Meclis araştırması açılmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Eğer varsa, biraz önce söylediğim gibi bir tespitiniz varsa herhangi bir yurtla ilgili...

HÜDA KAYA (İstanbul) - Komisyonda anlaşılsın işte bunlar!

OSMAN MESTEN (Devamla) - ...gerek Millî Eğitime bağlı olsun gerek özel yurtlarla ilgili olsun, varsa bir tespitiniz, biz de sizin kadar üzerine gidelim, bunun cezalandırılması, kapatılması...

HÜDA KAYA (İstanbul) - Ya, 12 can gitmiş, daha ne olsun!

OSMAN MESTEN (Devamla) - ...ne gerekiyorsa bunun üzerine yapalım ama genel siyasetle, genel siyaset yaparak, kan üzerinden, acı üzerinden siyaset yaparsanız...

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Çok ayıp, yazıklar olsun! Konuşma! Öyle şey mi olur! Terbiyesiz adam, olur mu öyle şey! Konuşma!

BAŞKAN - Sayın Özkoç... Sayın Özkoç, lütfen...

OSMAN MESTEN (Devamla) - ...sadece provokatörlük yapmış olursunuz, başka bir şey yapmış olmazsınız.

HÜDA KAYA (İstanbul) - Ya, vicdansızca konuşma! Can gitmiş, can, çocuklar kaybolmuş!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - "Çocuk üzerinden siyaset yapmak" ne demek? Ahlaksız adam!

OSMAN MESTEN (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)