Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dilovası hakkında konuşacağız.

Aslında Dilovası'nın adı, gündem olarak herkesin bildiği, tüm Türkiye'ye mal olmuş adı kanser ovası.

CEMİL YAMAN (Kocaeli) - Yapmayın ya, burada yapmayın ya!

HAYDAR AKAR (Devamla) - Evet, evet "kanser ovası" diye söylendiği zaman herkesin aklına Dilovası gelir. Dilovası aslında çok şirin bir beldemizdi.

CEMİL YAMAN (Kocaeli) - Siz böyle düşünüyorsunuz. Dilovası kanser ovası değildir. Dilovası, güzel insanların...

HAYDAR AKAR (Devamla) - Konuşmacı arkadaşlara katılıyorum ama Lütfü Bey'in dediği gibi, sanayiyle beraber kurulmuş bir belde de değildir. Sahilde, çok güzel bir beldeydi, sanayiyle birlikte bu özelliklerinin tümünü yitirdi ve şu anda yaşanabilir olmaktan çıktı.

CEMİL YAMAN (Kocaeli) - Dilovası, kanser ovası değil, yiğitlerin ovasıdır.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Cemilciğim, buna senin katkın var demeyeceğim ama zorlama beni şimdi oradan.

Şimdi biraz Dilovası'nı anlatayım. Dilovası, gerçekten, Türkiye sanayisinin kalbinin attığı bir ilçemiz. 6 tane organize sanayi bölgesi var, toplamda Kocaeli'de 13 sanayi bölgesinin 6'sı Dilovası'nda bulunuyor.

CEMİL YAMAN (Kocaeli) - 5 tane, 5.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sen burada düzeltirsin biraz sonra gelince.

En son kurulan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi. O dönemde karşı çıktım, ben özel sektörden gelen bir kişi olarak buna karşı çıktım. Cemil Bey de karşı çıktı Belediye Başkanı olarak, onu da biliyorum, karşı çıktığını. Niye karşı çıktık? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Organize sanayi bölgesinde, Kömürcüler OSB'nin yapacağı iş, gemiyle gelecek ithal kömürler organize sanayi bölgesine taşınacak, Dilovası'nın içerisine taşınacak, torbalanacak ve Türkiye'nin her tarafına yayılacak, Türkiye'nin her tarafına. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Zonguldak'ta madenler kapandığı için istihdam problemi var, oraya yapılması gereken veya başka bir yere yapılması gerekirken tam da Dilovası'nın rüzgâr aldığı yere, kalbine yapıldı. O zamana kadar Dilovası, kanser ovası olarak yine anılıyordu. Şimdi itiraz ediyor ama Meclis araştırması komisyonu kuruldu 2006'da, 29 tane öneri tespit etti. Bunların hepsi doğru öneriler, doğru öneriler. Peki, biri yerine getirildi mi? Getirilmedi.

Hepsini genelleyecek önerinin başında sanayileşmenin durdurulması, öyle mevcut sanayinin kaldırılması falan değil, iyileştirilmesi vardı, iyileştirilmesi. Biraz evvel bahsedilen sanayi tesislerinin iyileştirilmesi vardı. Bunların hiçbiri yapılmadı.

Dünyada kanserden ölenlerin oranı yüzde 12, Türkiye'de kanserden ölenlerin oranı yüzde 13, Kocaeli'de 4 kişiden 1 kişi kanser nedeniyle ölüyor, Dilovası'nda kanserden ölenlerin oranı yüzde 34. Hele bundan sonra çok daha artacak çünkü Dilovası'na girebilmek için: Bir, önce bir navigasyon cihazı bulacaksınız çünkü öyle bir belde ki fabrikaların arasına sıkışmış, ne girişi bulabiliyorsunuz ne çıkışı bulabiliyorsunuz. İki, oksijen tüpü veya maskeyle girmek zorundasınız. Gerçi navigasyon olmasa da zaman kaybınız olur ama eğer maske kullanmazsanız inanın yaşam tehlikeniz var demektir hele biraz da uzun süre kalırsanız.

Biraz evvel gösterdiği örnekler gerçekten doğruydu. Dilovası'ndaki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın birçoğu kanserden ölüyor, o kömür tozunu soluyarak ölüyor.

Sadece kömür değil tabii, o kadar çok problemi var ki. Türkiye'deki en büyük 50 firmaya sahip olmasına rağmen aldığı yatırımlara baktığımız zaman aynı Kocaeli'nin genelinde olduğu gibi Dilovası da bir yatırım fakiri.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen...

HAYDAR AKAR (Devamla) - Gerçekten Türk ekonomisine büyük katkısı var. Dedik ki ya organize sanayi bölgeleri, ilk 500'ün içindeki 50 tane büyük firma... Kocaeli, Türkiye'de kamu yatırımı olarak sonuncu il Bayburt'un dibinde, sonuncu il, 81'inci il. Bizim Dilovası da ilçeler arasında sonuncu ilçe diyebilirim.

Tabii, sayın vekilim gelecek burada "Hastane yaptık." diyecek ama bu hastane gerçeğinin ne olduğu da biraz evvel anlatıldı. Onun için, Dilovası'na hep beraber bir çözüm bulmak zorundayız.

Şimdi yapmamız gereken yeniden araştırılması değil. Tespitlerin hepsi doğruydu, 29 madde. Şimdi, bakalım, on altı yıllık iktidarınız döneminde bu maddelerde hangisinin yerine getirildiğini hep birlikte tespit edelim. Yapılmışsa teşekkür edelim, yapılmamışsa da yapılmamış olanları yaptırmak için burada mücadele edelim. Dilovası'nın buna ihtiyacı var, Kocaeli'nin buna ihtiyacı var.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)