Konu:Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, öncelikle ben de dün Batman'da hain teröristler tarafından şehit edilen kahraman polisimize ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan uzun ömürler diliyorum.

Yine, bugün bir iş kazasında Kocaeli'de Hakk'ın rahmetine kavuşan çok değerli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Bugün, yine, burada, 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümüyle ilgili sorular genelde hep bakanlıklara soruldu. Kanun teklifiyle ilgili sorular yok ama şunu arz etmek isterim: 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde, 18 ila 30'uncu maddeler, toplam 13 madde, aşağıdaki düzenlemeler yer almakta:

Su alanlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santrallerinin yapılabilmesi.

Yine, 4706 sayılı Kanun kapsamında satışa konu olan kamu konutlarında kat irtifakı kurulmuş olanların da bağımsız bölümler hâlinde satılabilmesi ve bu konutlarda oturanların öncelikli alım hakkından yararlanabilmelerine imkân getiriliyor.

Yine, riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılan kurum ve kuruluşlardan mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmeyenlere, kademeli olarak, yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptal etme cezası verilmesi.

Yine, 6306 sayılı Kanun kapsamında ikamet şartı aranmaksızın maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilmesi, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yapılacak yardımların düzenlenmesi geliyor.

Yine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya 6306 sayılı Kanun'da belirtilen kurumlar tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespiti, tahliye ve yıktırmanın masraflarının hisseleri oranında maliklerden 6183 sayılı Kanun'a göre tahsil edilmesi.

Yine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında bulunan pilotların zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları uçuşlar için 6758 sayılı Kanun'da öngörülen tazminat oranından yararlandırılması.

Yine, çerçeve 19'uncu maddeyle, uzun yıllardır devam eden bir imar sorunu çözülüyor. Bu maddeyle Aydın ili Çine ilçesinin 7 köyündeki 441 vatandaşımızın yıllardan beri kangren hâline gelmiş olan sorunu bu kanun teklifi yasalaştığı zaman çözülüyor.

Bütün bu düzenlemeler, sonuçta -daha önce de ifade etmiştik- hem bizler, insanlık adına hem canlılar adına çok önemli bir düzenleme. İnşallah, bu teklif yasalaştığı zaman, Türkiye'de çevresel sorunların çözümünde belediyelerimizin finansal altyapısında bu sorunları da çözecek bir altyapı oluşuyor yani buradan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında oluşan fonlardan belediyelerimize çevresel sorunlarla ilgili yapılmış olan projelere de destek verilecek. Bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.

Yine, burada destek veren, soru soran, eleştiren ve bu kanun teklifine özellikle bizim Komisyonda ve Genel Kurulda katkı veren bütün milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden bu kanun teklifi hayırlı olsun diyor, Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan.