Konu:Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine yıllardır doğal gaz getirileceği yönünde söz verilmesine karşın hâlen getirilmemiştir. Firmalar tesislerde taşıma gazıyla üretim yapmaya çalışıyorlar. Organize sanayi bölgesinde kurulu firmalar yüksek yatırım maliyeti yaparak ilimize katma değer sağlamak için ellerini taşın altına koymuşlardır. Bu firmalara senelerdir söz verilen doğal gazın organize sanayi bölgesine getirilmesi için yapılan ihalelerin iptali de sorunu çıkmaza sokmuştur. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği aşikâr olup son zamanlarda artan maliyetler firmaları üretimde zorlamaktadır. Bu nedenle sorunun ilgili bakanlığa iletilerek Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne bir an önce doğal gazın getirilmesinin sağlanmasını talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.