Konu:Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, Millî Eğitimde aynı işi yaptıkları hâlde öğretmenler arasında eşitsizlik devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığı çalışanlar arasından sözleşmeli öğretmenliğe 5 bin kadro tahsis etmiş ve en az beş yüz kırk prim gününe sahip olan adaylar için son olarak 23 Kasımda atama yapmıştır. Bu atamalarda bazı adaylar başvurularına özel okullardaki prim günlerini dâhil etmiş, böylece devlet okullarında çalışan ücretli öğretmenler açısından ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarımız yapılan bu atamalarda da prim gün sayılarının yeniden incelenmesini talep ediyorlar.

Ayrıca, tartışmalı olan mülakat uygulamasına derhâl son verilmesini, liyakate ve puan esasına göre atamaların yapılmasını talep ediyorlar.

Teşekkür ediyorum.