Konu:Mustafa Şentop'un 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önergenin oylaması sırasındaki tutumunun etik olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Mustafa Şentop'un 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önergenin oylaması sırasındaki tutumunun etik olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, önerge sonunda yapılan oylamada "kabul"ün çok ezici bir üstünlükle var olduğunu salonda gördük, hep beraber şahit olduk. Hatta kâtip üyeler de tereddütte kaldı, daha sonra sizinle beraber bir elektronik oylamaya karar verildi. Ama eğer gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisinde demokrasiyi uygulayacaksak konunun teknik olması bir tarafa, yani kabul edilebilir, edilmeyebilir, kanunu etkiler, etkilemez, bu tarafını hiç tartışmıyorum bile, hiç tartışmıyorum bile, tamamen tutumunuzla ilgili... Tutumunuz etik değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline yakışan bir tutum değil. Siz orada tarafsız ve bağımsız olarak bu Meclisi yönetmek zorundasınız. Eğer muhalefet partisinin vermiş olduğu bir önergeyi, teknik olarak etkilese de etkilemese de sırf arkadaşlar salonda bulunmadığı için, geciktirip bir elektronik oylamaya sunmanız kesinlikle doğru değil. Sizi tekrar -siz hukukçusunuz, ben değilim, teknik bir adamım ama- 63'üncü maddeyi okumaya davet ediyorum bir kez daha.

BAŞKAN - Okuduk ya beraber. Bir kere daha mı okuyalım?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bir sonraki işleme geçmeden önce...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir kere daha mı okuyalım?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - ...bu hakka sahip olduğumuzu belirtiyorum ve usul tartışması konusunda ısrarımı sürdürüyorum.