Konu:Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin ırkçılık veya milliyetçilik yarışı içerisinde olması gibi bir durum söz konusu değildir. Türkiye'de milliyetçiliğin sadece Milliyetçi Hareket Partisi tekelinde olduğu gibi bir durum söz konusu da değildir. Sadece şunu ifade ederiz: Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğine inanan, Türk milletinin tamamını bu memleket sınırları içerisinde yaşayan, kendini bu bayrağa, bu vatana bağlı hisseden, mensubiyet şuuru içerisinde olan herkesi bu aziz milletin, Türk milletinin şerefli bir mensubu olarak kabul eder. Bunun adı, bu tarif milliyetçilik tarifimizin özünü teşkil eder. Biz, bu milletin, bu anlayışa sahip olanların milliyetçisiyiz. Biz, onların yükselmesi, mutluluğu, iyi günlerde, iyi şartlar içerisinde olmasını hedefleyen bir hareketiz; ona karşı yönelecek her türlü saldırıya karşı da en şiddetli cevabı vermeyi kendisine düstur edinmiş bir siyasi hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim bu çatı altında da Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir karış toprağında da söylediğimiz şey aynıdır. Biz, herhangi bir şekilde etnik köken, mezhep ayrımı gözetmeksizin bu milletin tamamını kucaklayan bir siyasi hareketiz; yeter ki bu millete yönelik olarak hasmane tutumlar karşımıza çıkmasın, bu milleti bölmeye, parçalamaya yönelik tutumlar karşımıza çıkmasın.

Bugün Tahir Elçi'nin ölümüyle, o cinayetle ve 2 polisimizin şehadetiyle alakalı olarak yürütülen soruşturmayla alakalı meselenin gündeme getirilmesi başka bir şeydir, terör ve terörist seviciliği ve güzellemesi yapmak başka bir şeydir. Bunun bu çatı altında yapılmasına şiddetle karşıyız. Bunu yapanları da şiddetle kınıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim.

BAŞKAN - Bitirelim.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle ilelebet payidar kalacaktır. Bunun en büyük teminatı yüce Türk milletidir. Bizler Türkiye'de, Türk milletine hasmane tutum sergileyen kimler varsa onun karşısındayız ve bütün Meclisimizin, yüce Meclisimizin her bir ferdinin, her bir üyesinin de aynı hassasiyet içerisinde olmasını bekleriz. Bunlar asgari müştereklerimizdir. Bizlerin bu millete yönelen, bu memlekete yönelen tehditlere karşı bir şeyleri ifade ederken karşımızda aynı düşmanların ağzıyla konuşuluyor olmasına da tahammül göstermemizi kimse beklemesin. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bugün Türkiye'yi bir yerlerde işgalci olarak tarif edenlerin, Orta Doğu'da bugün gerçek işgali yapan Amerika'ya karşı tek söz etmemesini de hayretle karşılıyoruz. Sınıf mücadelesi içerisinden geldiklerini ifade edenlerin bugün dünyadaki emperyalizmin, kapitalizmin babası olarak Amerika'yı gördüğü bir ortamda, Amerika'yı sevicilikle, Amerika'yı metheden, onun sırtını sıvazlayan bir anlayışla bu Meclis çatısı altında, bu şekilde, samimiyetsiz bir şekilde siyasetini yürütmesini de şiddetle kınıyorum.

Saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)