Konu:Batman'da Şehit Olan Polis Memuru Birol Öztekin İle Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Çalışması Sırasında Viyadüğün Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybeden İşçilere Allah'tan Rahmet Dilediğine, Edirne'de Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Geçmiş Olsun Dileğinde Bulunduğuna, Yurt Dışındaki Okullardan 2007 Yılında Mezun Olanların Türkiye'deki Üniversitelerde Denklik Alamamasının Ve Askerlik Görevini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sıkıntıların Takipçisi Olacaklarına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Batman'da şehit olan polis memuru Birol Öztekin ile Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu çalışması sırasında viyadüğün çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilediğine, Edirne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, yurt dışındaki okullardan 2007 yılında mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde denklik alamamasının ve askerlik görevini yerine getirmede yaşadıkları sıkıntıların takipçisi olacaklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de öncelikle dün Batman'da şehit olan Birol Öztekin polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek konuşmama başlamak istiyorum.

Edirne'de meydana gelen sel ve su baskınından dolayı da Edirne halkına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının Gebze mevkisinde meydana gelen göçük hepimizin içini sızlattı. Burada valiliğin açıklamasına göre 4, basın ve diğer organlarda gördüğümüze göre göçük altında 5 işçi bulunduğu ifade edilmektedir. Bunların 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Göçükten kurtarma çalışmalarının da en kısa sürede bitmesi ve başarılı bir şekilde, canlı bir şekilde diğer işçilerin kurtarılmasını temenni ediyorum. İnşallah, bu ve buna benzer büyük iş kazaları bir daha meydana gelmez. Bununla alakalı da ihmali veya kastı olanların gerekli hukuki yollar vasıtasıyla cezasını bulması da en büyük temennimizdir.

Bugün ifade etmek istediğimiz bir mesele daha vardır. Bilindiği üzere, eğitim ve öğretim hakkı evrenseldir. Bugün dünyanın birçok yerinde aynı müfredat ve ders sayısıyla eğitim veren okullar vardır. Ülkemizde de kendi isteğiyle veya puan durumundan dolayı yurt dışında okumaya giden ve mezun olan birçok öğrencimiz vardır. Ancak, ülkemizde bugün yurt dışından mezun olan öğrencilerimizin bir kısmının karşı karşıya kaldığı denklik problemi gün geçtikçe büyümektedir. Problem o kadar çetrefil ve büyük hâle gelmiştir ki bu durumdan mağdur olanların sayısı on binlerle ifade edilmektedir. 2006 yılında yurt dışında okuduğu okuldan mezun olup Türkiye'ye geldiklerinde denklik almalarına rağmen 2007 yılında aynı okuldan aynı müfredat, aynı transkriptle mezun olup Türkiye'ye gelenler denklik alamamışlardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonu açalım arkadaşlar.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Örneğin, aynı okulun eczacılık fakültesinden, mimarlık fakültesinden mezun olanlar denklik alabilirken bu okulun inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar denklik alamamaktadırlar. Bu, büyük bir çelişkidir.

Yine, üniversite okudukları sırada, bu öğrenciler yurt dışında üniversite okudukları sırada askerlik tecil işlemlerini başarılı bir şekilde yaptırmış olmalarına rağmen, ne anlaşılamaz bir durumdur ki üniversiteyi bitirdiklerinde bu öğrencilere denklik alamadıkları için lise mezunu muamelesi yapılmakta ve bunlar askerlik görevini kısa dönem, üniversite mezunlarıyla, lisans mezunlarıyla birlikte kısa dönem yapmak yerine, on iki ay er olarak yapmaktadırlar. İdare mahkemelerinde açılan davalar lehlerine sonuçlansa da bunlarla alakalı olarak henüz bir aşama kaydedilmiş değildir.

Lizbon Antlaşması'nın, Türkiye'nin de taraf olduğu Lizbon Antlaşması'nın Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşmesi'nde bu mesele aslında açıklığa kavuşturulmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonu açalım arkadaşlar.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınması ve diploma denklik belgesinin tek şartı olarak mezun olunan ve diploma alınan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik alınacak yükseköğretim kurumu arasında önemli farklılık bulunmaması denkliğin verilmesi için tek kriterdir. Denklik verilmemesinin nedeni, taraf olan devletlerin yükseköğretim kurumları arasında önemli farklılıklar olmasıdır. Bu kurumlar arasında böyle bir farklılık olmamasına rağmen bu kardeşlerimiz şu an denklik alamamaktan dolayı yakınmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Mart 2017 tarihinde Rumeli Balkan Buluşması'nda "Denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum. Gerekli talimatları verdim." ifadesini kullanmıştır. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Erkan Akçay da bu konuyu yazılı soru önergesiyle gündeme getirmiştir. Bu konu, mesele, partiler üstü bir meseledir. Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açalım arkadaşlar mikrofonu.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...bin bir ümitle okumaya gittikleri yerlerden mezun olduktan sonra devletine hizmet etme istekleri gözardı edilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konun takipçisi olacağımızı buradan bildirmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.