Konu:İlk Taksiti Ödeyemediği İçin 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Kapsamında Matrah Artırımından Ve Borç Yapılandırmasından Faydalanamayan Mükelleflerin Mağduriyetine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


İlk taksiti ödeyemediği için 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında matrah artırımından ve borç yapılandırmasından faydalanamayan mükelleflerin mağduriyetine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Birçok mükellefimizin talebi üzerine, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında matrah artırımından ve borç yapılandırmasından faydalanan mükelleflerin, gelir idaresince, ilk taksitlerini eylül ayında ödemeleri gerekiyordu. Ancak ilk taksiti ödeyemeyenler hem yapılandırmadan hem de matrah artırımındaki koruyucu hükümlerden faydalanamıyorlar. Bu durumda çok sayıda mükellefimiz var. Mükelleflerimizin talebi; ilk taksiti ödeyemeyen kişilere ilk taksitlerini ve gecikme zammıyla ödeme imkânı verilerek yasadan yararlanma olanaklarının devamının sağlanmasıdır. Böylelikle, yasanın amacına uygunluğunun sağlanması da daha üst düzeyde olacaktır. 30 Kasım Cuma günü ikinci taksitlerin ödenmesinin son günüdür. Bir ve ikinci taksitleri birlikte ödenilirse, böyle bir hak verilirse sorun çözülecektir.

Teşekkür ederim.