Konu:Türkiye'nin Millî Üniter Yapısına Ve Ortak Değerlerine Yönelik Yapılabilecek Haksız Değerlendirmeleri Kabul Etmelerinin Mümkün Olmadığına, Bu Konuda Başkanlık Makamının Gerekli Müeyyideleri Uygulamasını Talep Ettiklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Türkiye'nin millî üniter yapısına ve ortak değerlerine yönelik yapılabilecek haksız değerlendirmeleri kabul etmelerinin mümkün olmadığına, bu konuda Başkanlık makamının gerekli müeyyideleri uygulamasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkanım, şimdi, bu son günlerde, yaklaşık bir hafta, on günden beri Meclis kürsüsünden, Türkiye'yi var eden ortak değerlerimize, anayasal millî üniter yapımıza yönelik ve aynı zamanda Türkiye'nin anayasal idari bütünlüğüne yönelik bazı ifadeler bizim ciddi bir şekilde tepkimize neden olmaktadır, Mecliste de bunları sık sık dile getiriyoruz. Dün de sizin zatıalinizin ifade ettiği gibi, daha önce İç Tüzük'te yapılmış olan değişiklikler gereğince bunların birtakım müeyyidelerinin olduğunu sizler hatırlatmıştınız efendim. Bu konular, tabii ki Başkanlığımızın teklifi üzerine gündeme gelebilecek hususlardır ama biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu husustaki hassasiyetimizi dile getirmek istiyoruz. Türkiye'nin millî üniter yapısına yönelik olarak, bu memleketin ortak değerlerine yönelik olarak yapılabilecek haksız ve yanlış değerlendirmeleri, nitelendirmeleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bunlarla ilgili olarak Başkanlık makamının da gerektiği zaman değerlendirmesini yapıp gerekli müeyyideleri uygulamasını da ayrıca talep ediyoruz efendim.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bülbül.