Konu:Türkiye'nin Afrin'de İşgalci Olduğunu İddia Etmenin Akla Ziyan Bir Durum Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:27/11/2018


Türkiye'nin Afrin'de işgalci olduğunu iddia etmenin akla ziyan bir durum olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, bu demin HDP'li hatibin ifade ettiği hususla alakalı biz de birkaç kelam etmek isteriz.

Bu ifade edilenler hiç hoş değildir, kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin Afrin'de işgalci olduğunu iddia etmek akla ziyan bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti devleti Afrin'e uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa haklarını kullanmak üzere gitmiştir. Sınırın ötesinden, Afrin bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarına yönelen tehditlerin ve saldırıların neler olduğunu kamuoyumuz da, dünya kamuoyu da çok yakından bilmektedir. Evlere düşen füzeler, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, oluşan zararlar sabittir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜDA KAYA (İstanbul) - Onları IŞİD attı, IŞİD.

BAŞKAN - Açalım arkadaşlar mikrofonu.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Burada Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası hukuka uygun bir şekilde meşru müdafaa hakkını kullanırken hiçbir sivile zarar vermemek hassasiyetini dünyada hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir hassasiyetle ortaya koymuştur. Sivil olarak ortaya çıkan kayıpların veya bir zayiatın olmaması Türk ordusunun bu çabasının da nasıl neticelendiğini göstermektedir. Keşke Türk ordusunun hassasiyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hassasiyeti şu an Orta Doğu'da, Kafkaslarda ve dünyada mazlumların sıkıntı çektiği her yerde keşke olabilse, onun adalet anlayışı keşke her yerde hâkim olabilse. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)