Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:27/11/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İYİ PARTİ'nin vermiş olduğu önerge üzerinde AK PARTİ adına söz almış bulunuyorum.

Kıymetli arkadaşlar, 2012 ve 2013 yıllarında spekülatif ve organize bir şekilde gündeme getirilen "T.C." ifadesinin kaldırıldığı yalanının hâlen daha Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da gündeme getirilmiş olmasından hicap duyduğumu burada samimiyetle ifade etmek isterim.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Senin o günkü haberlerden haberin yok galiba! Ne yalanı ya!

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - O gün Ziraat Bankasının üzerindeki "T.C." ambleminin kaldırıldığını ifade ederken logoyu görmek aklınıza gelmedi mi Beyefendi?

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) - Hayırdır! Türkiye Cumhuriyeti'nin "T"sinden mi, "C"sinden mi rahatsızsın yoksa hepsinden mi rahatsızsın?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Lütfen, beni dinleyin Beyefendi.

BAŞKAN - Arkadaşlar, böyle bir usul yok, karşılıklı konuşma yok. Kürsüye çıkıp konuşuyoruz.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Orada Ziraat Bankasının ambleminin üzerindeki "T.C." ambleminin hâlen daha devam ettiği ulu orta ortadayken bunun bu şekilde gündeme getirilmesi, en basit deyimiyle siyaseten çaresizliktir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü siz, altı yedi seneden beri en az 5 veya 6 tane seçime girmiş AK PARTİ'nin, halk tarafından almış olduğu oylarla bütün uğraşlara rağmen bu tür spekülasyonların hiçbir işe yaramadığını anlamış olmalıydınız.

O dönem, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sağlıkta dönüşümle birlikte çok önemli başarılara imza atarken logosunda birtakım değişiklikleri yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağıyla birlikte, o zaman, kamu kurumlarında, kamu hastanelerinde değil ancak sağlık ocaklarında ve halk sağlığı merkezlerinde yeni kurumların oluşmasından dolayı yeni bir logo çalışmasına girdi. Bu, Türkiye'nin gelecek vizyonuyla ilgili, 2023 muasır medeniyetler vizyonuyla ilgili bir çalışmasıydı. Ancak yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek maksadıyla dönemin Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu bu konuda bir açıklama yapmış, herhangi bir art niyetin olmadığını, kimsenin böyle bir ifadeyle AK PARTİ'yi ve Hükûmeti suçlayamayacağını ifade ederek bunların da düzeltildiğini ifade etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve Bakanlar Kurulunda böyle bir kanun ve böyle bir mevzuat değişikliği çıkmamıştır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla logo çalışmalarını bir şekilde yanlış anlatabilmek ve yanlış aksettirebilmek için gayretler hep boşuna olmuştur.

Geçen dönem, 26'ncı Dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizden Sayın Hüsnü Bozkurt bu konuyu gündeme getirmiş ve bununla ilgili olarak Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli imzasıyla...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Çok özür dilerim, bir dakika daha alayım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Günnar, bir dakika daha veriyorum.

Buyurun.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan bir düzenleme bulunmamaktadır cevabını da Hüsnü Bey vermiştir kendi sorusuyla birlikte.

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı sisteminde şu anda ve geçmiş dönemde hiçbir şekilde "T.C." ifadesi kaldırılmamış. Türkiye Cumhuriyeti'nden onur ve gurur duyan bir AK PARTİ vardır ve Türkiye Cumhuriyeti'ni cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023'te muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere çalışan bir AK PARTİ vardır. Türkiye Cumhuriyeti ifadesinden ve "T.C." ifadesinden rahatsız olan PKK'lıların başını ezen, belini kıran; içerde ve dışarıda Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü devletlerinden birisi hâline getiren; yerli ve millî bir devlet anlayışıyla birlikte, tüm düşmanlarını perişan etmeye çalışan, bu konuda üstün gayret gösteren bir AK PARTİ vardır. İnşallah, Türkiye Cumhuriyeti, 2023'te dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olmak üzere çalışmalarına devam edecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - "Bu bir kışkırtma hareketidir." dedi sayın İYİ PARTİ milletvekilimiz. Bundan beş altı sene önce meydana gelmiş bir hadiseyi, bir spekülasyonu yeniden gündeme getirirken güncel o kadar önemli meseleler var ki bunları gündeme getirip muhalif olarak bize de katkıda bulunmanızı salık veririm.

Saygılarımla efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)