Konu:Niğde ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:27/11/2018


Niğde ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bir yılın sonuna geldik. 16'ncı yıl bitiyor, Niğde'ye verilen sözler tutulmadı. Onun için Sayın Başkandan söz aldık, Niğde'nin yapılmayanlarını anlatalım dedik.

10 Ocak 2018 tarihinde bugünkü Meclis Başkanı, o zamanın Başbakanının Niğde'ye geldiğinde söylediği sözleri aynen okuyorum: "Niğde'nin en önemli sorunlarından olan Akkaya Barajı'nın arıtma tesisini sorun olmaktan çıkaracağız. Tepeköy yolunu bu yıl bitireceğiz. Bugün CHP Niğde'ye uçak maketi uçurmuş. Onlar ancak maket uçurur. CHP boş konuşuyor. Biz neyin sözünü verdiysek mutlaka yaparız." dedi. Aradan bir yıl geçti, 2019 bütçesi geliyor. Bütçeye baktım, havaalanıyla ilgili bir ödenek yok. Bunun yanında, Çiftlik ilçemiz ile Niğde arasındaki Tepeköy yolunu Bakana sordum, 2019 sonuna kalmış. Ne zaman Niğde'ye geldiler, neyi söz verdilerse onu yapmadılar. Onun için de Niğde'de ciddi anlamda hiçbir proje gerçekleşmedi.

Niğde'de fabrikalar kapanıyor, Niğde Organize Sanayi'de bazı fabrikalar, işçileri zorunlu izne çıkarıyor. İş yerleri kapanıyor, esnaf mağdur, köyler boşaldı, çoğu köydeki okullar kapandı, taşımalı eğitimle artık Niğde'de köy çocukları okumak zorunda kalıyor. On altı yıl boyunca Niğde için yapılmış ciddi hiçbir büyük proje yok. Akkaya Barajı temizlenmedi. Aladağlar'dan Akdeniz'e akan su, ovaya getirilmedi.

Bunun yanında, Niğde'de geçmişte ne yapılmışsa... Soruyorlar ya "Dikili ağacınız var mı?" diye, Niğde'ye demir yolunu Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. (CHP sıralarından alkışlar) Niğde'ye ilk liseyi, Cumhuriyet Halk Partisi açtı; ilk ortaokulu, Cumhuriyet Halk Partisi açtı; ilk memleket hastanesini, Cumhuriyet Halk Partisi açtı. Gebere Barajı'nı Niğde'ye yaptığı zaman baraj nedir, gölet nedir, bilinmiyordu, Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. (CHP sıralarından alkışlar) Demokrat Parti döneminde iplik fabrikası açıldı. 1969'da Akkaya Barajı yapıldı, 1963'te çimento fabrikası açıldı, 1974'te bölgenin en önemli tesisi BİRKO fabrikası açıldı, 1983'te şeker fabrikası açıldı, 1992'de Organize Sanayi kuruldu, aynı dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti-Doğruyol Partisi döneminde Niğde Üniversitesi kuruldu. Bütün bunlar o dönemde yapıldı, on altı yıldır Adalet ve Kalkınma Partisinin verdiği sözlerin yapılmasını bekliyoruz.

Niğde havaalanı, yok. Niğde Yüksek Hızlı Tren Projesi merkezden geçmiyor, yok. Niğde Tıp Fakültesinin adı var, kendi yok; hâlâ hastaları Ankara'ya, Kayseri'ye Adana'ya gönderiyoruz, bizleri arayanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niğde, Nevşehir'in, Aksaray'ın, Adana'nın, Kayseri'nin arasında en unutulan il durumunda. Niğde'ye gübre fabrikası için on yıl önce gazetelere manşet atıldı, adını hatırlayan yok. "Niğde'ye 2011'de beş yıl içinde Çinliler 200 fabrika yapıyor." dendi, ortada fabrika yok.

Niğde için her seçim öncesi geliyor bakanlar, başbakanlar, ellerine not veriyorlar -şimdi başbakan da kalmadı- Niğde'ye vaatte bulunuyorlar ama Niğde'ye yapılan olmadığı için Niğde göç veriyor. 18'inci yüzyılda Niğde'nin ileri gelenleri, Niğde Kayseri'ye bağlanacağı zaman padişaha yazı yazıyorlar: "Bizi Kayseri'ye bağlama, biz Kayseri'yle dengiz. Bağlayacaksanız gene Konya'ya bağlayın." diyorlar. Bugün Kayseri nerede, Niğde nerede?

Niğdeli, hizmet bekliyor, üretici perişan. Yer altından elektrikle çıkarılan enerji, su borçları nedeniyle çiftçimiz hacizli; ürettiği, değer bulmuyor. Tarımsal sanayi Niğde'de geliştirilmiyor. İşçilerimiz eğer belediyelere İŞKUR vasıtasıyla AKP'ye kaydolup işe girmeseler iş diye bir şey yok.

Bu memleketin bu kadar sahipsiz kalması, on altı yıllık Adalet ve Kalkınma Partisinin Niğde'ye yüzünü dönmemesiyle ilgili. On altı yıldır Niğde'den 1 tane bakan çıkmadı. Bakansız bıraktılar Niğde'yi. Onun için, kentimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Her dönem diyorlar ki: "Turizmden Niğde pay alacak." Bir türlü o turist gelmedi. On bin yıllık tarihi var, yok yok; camileri, kiliseleri, Tyana Su Kemerleri, anıt eserleri...

Öte yandan, köylere söz veriyorlar "Size gölet yapacağız." diyorlar. Karanlıkdere'ye, Himmetli'ye, diğer köylerimize, Darboğaz'a, Emirler'e söz veriyorlar, göletler yapılmıyor. Niğdeli üretiyor, Niğdeli çalışıyor, Niğdeli hakkını istiyor. Onların sesi olarak, iktidara sesleniyorum: Niğde'ye söz verdiğiniz işleri yapın. Niğdeliyi mağdur etmeyin. Niğdeli akıllıdır, zekidir, çalışkandır. En güzeli hak ediyor, Niğde'ye sahip çıkın diyorum.

Sağ olun, var olun. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar