Konu:Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Evet, çok teşekkür ediyorum.

Yine burada Çevre Kanunu'yla, bu kanun teklifiyle alakalı soru yok ama şunu söylemek isterim: Bu kanun teklifi geçtiği zaman, özellikle ülkemizde çevresel hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğu dönemlerde - burada birinci planda ortak paydası alanda en fazla bu sorunlarla karşılaşılan belediyeler- belediyelerin çevresel sorunlarda çözüm üretecek projelerinin de finansal altyapısını oluşturacak. Burada bizim aldığımız kanun metinleri var. Bunlar önemli. Zaten şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelere çevre kirliliği faslından yardımları var. Atık su arıtma tesislerine, düzenli depolama sahalarına, çöp araçlarına, arazöz, vidanjör ve bunun gibi çevresel sorunların çözümünde belediyelere katkıları var. İnşallah bundan sonra da hem sıfır atığın altyapısını oluşturacak hem de diğer projelerimizde finansal desteği sağlayacak bir kanun teklifi. Az önce de ifade ettim, kirletenlerin bedelini ödeyeceği bir kanun teklifi, bu çok önemli. Diğer taraftan da ülkemiz afet riski altında, çok önemli deprem faylarının üzerinde oturuyoruz. Bu afet riskiyle alakalı, 6306 sayılı Yasa'yla alakalı da yine yeni düzenlemeler var, bunlar çok önemli.

81 milyonun rahat ve huzurlu yaşayacağı bir şekilde bu sorunları ortadan kaldıracak, yasal altyapı eksiklerini ortadan kaldıracak... Kanun içeriğinde bunlar da var, bunlar da çok önemli.

Yine, hem Antalya'da hem Aydın ilimizde yıllardan beri kronikleşmiş sorunları çözecek maddeler de var.

Bütünüyle baktığımız zaman milletimizin lehine, çevresel sorunların çözümüne kolaylık sağlayacak bir kanun teklifi.

Ben, tekrar, bu teklifi veren arkadaşlarımıza ve Komisyonda gece gündüz demeden çalışan, görüş sunan, öneri getiren Komisyon üyesi arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hepsine teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.