Konu:Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İRFAN KAPLAN (Gaziantep) - Sayın Başkan, kırk bir yıldır eczacılık mesleğini sürdürmekteyim. Benim ve benim gibi birçok meslektaşımın da dikkatini çeken bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

12 Nisan 2014 tarihli 28970 sayılı Resmî Gazete'de çıkan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik gereği "Eczane denetimleri kurum ve sağlık denetçileri sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilir. Yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere eczaneler sağlık müdürlüğünce denetlenir." 2006 yılına ait olan eczane denetim formunun 18'inci sorusu "Atatürk resmi mevcut mu?" ibaresi 2017 yılında eczane denetim formundan kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığınca bu ibare neden kaldırılmıştır? Hangi tarihte kaldırılmıştır? Kaldırılma gerekçesi nedir?