Konu:Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, elektrik üretimi ve dağıtımında yaşanan rant anlayışı hâlâ devam ediyor. Bu durumun en somut örneği elektrik faturalarında ortaya çıkıyor. Vatandaşın faturalarda hangi vergi ve fonlara ödeme yaptığı belirsiz. Elektrik faturaları üzerinden enerji fonu, TRT Payı, elektrik tüketim vergisi alınmaktadır. Yandaş bir kanal hâline gelen TRT'nin özellikle altını çizmek gerekiyor. elektrik faturalarındaki kayıp ve kaçak bedeli haksız, hukuksuz biçimde tahsil edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili sayısız dava ve yargı olmasına rağmen yargı tüketiciler lehine karar vermesine rağmen bu kararlar fiilen uygulanmıyor. Bununla ilgili bir şey yapmayı planlıyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.