Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HDP GRUBU ADINA RIDVAN TURAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi selamlıyorum.

Bu söylenti, nesnel verileri olan bu durum Mersin'de bizim de kulağımıza geldi ama ben size Mersin'den değil Ağrı'dan örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'ya gitmiştim. Bir kamu kurumunda çalışan bir vatandaş "Ya Vekilim, bir şey söyleyeceğim yanlış anlamazsan." dedi. "Buyur." dedim. "Ya siz bu kentte yüzde 70 oy alıyorsunuz, bu kamu kurumlarında sizden niye kimse çalışmıyor?" dedi. "Biraz derin bir mevzu o mevzu." dedim. Çünkü aynı şey Ağrı'da da var arkadaşlar, Ağrı'da da kamu kurumlarına İŞKUR üzerinden işçi alınırken bu insanların özellikle, öncelikle AKP aidiyetine bakıldığını biz biliyoruz. Ağrı bir örnek ama buna benzer pek çok örnek verilebilir.

Aslına bakarsanız bu bilinmeyen bir mevzu da değil; kamuya mal olmuş, herkesin bir biçimiyle bildiği ve işin daha kötü tarafı, meşrulaşma eğilimi gösteren, genel kabul gören bir şey hâline dönüşmüş yani vakayiadiyeden gibi görülüyor.

Değerli arkadaşlar, bir devletin temel direği adalettir, ehliyettir ve liyakattir. Bu temel direklerden bir tanesini çekerseniz o devletin ayakta kalması mümkün olmaz. Eğer bu ülkedeki vatandaşlardan herhangi biri kendi siyasi görüşleri sebebiyle hak ettiği hâlde herhangi bir kurumda iş bulamıyorsa; hak ettiği, liyakat sahibi ve ehliyet sahibi olduğu hâlde olması gereken yerde olmuyorsa emin olun ki bu işi yapanlar bu ülkenin temeline çok güçlü bir dinamit koymuş oluyorlar. Bu, bizi yan yana getirmez; bu, bizi birbirimizden ayrıştırır. Evet, ateş olmayan yerden duman tütmez diyeceğim ama yani ateşin açıkça göründüğü bir durumdayız, dumana falan bakıp da oradan bir ateş yorumu çıkartmaya hiç gerek yok değerli arkadaşlar, ateş gayet ortada. Bu, AKP'nin on altı yıllık siyasi istikametiyle örtüşen bir durum. Hani, şöyle: Ya, gerçekten çok şaşırdık diyebileceğimiz bir şey değil çünkü esasen vatandaşın sosyal haklarını bir sosyal yardım parantezinde vatandaşa götüren ve bu suretle de aslında kendi kitle desteğini sürekli taze tutan bir siyasi anlayışın -seçim dönemlerinde bunu çok yoğun olarak görüyoruz- bunu yapıyor olmasının önünde herhangi bir engel olmasa gerekir değerli arkadaşlar, eşyanın tabiatı gereği ne yazık ki durum böyle. Sosyal yardımlar, vatandaş olmaktan kaynaklı sosyal haklardır. İnsanlar liyakat sahibi, ehliyet sahibi oldukları için işe girerler, girmelidirler, o partiye ya da bu partiye yakın oldukları için değil. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda verdiği önergeyi aynen desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)