Konu:Türk Bayrağı'nın şekli ile üzerindeki işaretlerin Anayasa'nın koruması altında olduğuna ve keyfî olarak hiç kimsenin, hiçbir gücün bunu değiştiremeyeceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Türk Bayrağı'nın şekli ile üzerindeki işaretlerin Anayasa'nın koruması altında olduğuna ve keyfî olarak hiç kimsenin, hiçbir gücün bunu değiştiremeyeceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Değerli Başkanım, çok teşekkür ederim yönetim anlayışınız için, sağ olun.

Şimdi, burada "Cumhurbaşkanı yönetiminde" demek, "Sistem değişti." demek Türk Bayrağı'nın üzerine bu şekilde, gelişigüzel işaretlerin konulma hak ve yetkisini vermez. Bu anlamda, Türk Bayrağı'nı -Anayasa'nın değiştirilmez, değiştirilmesi, şekli teklif edilemez- Anayasa'nın ilk 3'üncü maddesi ve 4'üncü maddesi korumuş, kollamış durumdadır. Türk Bayrağı'nın şekli ve üzerindeki işaretler Anayasa'mızın koruması altındadır, keyfî anlamda hiçbir kimse, hiçbir güç bunu değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez. Bu keyfîlikten vazgeçmelerini ben diliyorum, temennim bu.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.