Konu:Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun olmasının bayrağın kapsayıcılığına ve bütüncüllüğüne aykırı bir durum olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun olmasının bayrağın kapsayıcılığına ve bütüncüllüğüne aykırı bir durum olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, çok teşekkür ederim. Sizlere ve milletvekillerine saygılarımı sunuyorum.

Konu şu Değerli Başkanım: Bugüne kadar Cumhurbaşkanlarının hepsinin forsunu gördük. Cumhurbaşkanlığı forsuna bizim bir itirazımız yoktur ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinin "Mevzuat" bölümüne girdiğimiz zaman, "Mevzuat" bölümünde Cumhurbaşkanlığının çıkardığı genelgelere baktığımız zaman, o genelgelerin üzerinde Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığının forsunu görüyoruz. Bu, bir ilk uygulamadır. Bugüne kadar, hiçbir dönem Türk Bayrağı'mızın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmadı. Bu, bayrağın kapsayıcılığına, bütüncüllüğüne aykırı olan bir durumdur. Şu andaki Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanıdır.

Benim buradan Cumhurbaşkanlığından ve tüm yetkililerinden istirhamım şu: Ne olur, bizim bu kadar değerimiz olan Türk Bayrağı'nın üzerinde de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitireceğim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Benim buradan Cumhurbaşkanından ve tüm yetkililerden istirhamım şu: Bayrağımızın üzerine bu şekilde siyaset yapmak doğru bir şey değil. Hiçbir Cumhurbaşkanı döneminde Türk Bayrağı'nın üzerine Cumhurbaşkanlığı forsu yapıştırılmadı, iliştirilmedi. Bunun da bir an önce çıkarılmasını, bu hatadan dönülmesini talep eder, saygılarımı sunarım.