Konu:Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anarak yargılama sürecinin etkin ve ciddi sonuç vermesini umut ettiklerine, hiçbir güvenlik gerekçesi ortaya konulamayacak nedenlerden dolayı insanların hayatını kaybettiğine, işsizliğin bedelinin sadece ekonomide rakamlardan ibaret olmayıp toplumsal sorun olduğunun bilincinde olarak siyasi sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anarak yargılama sürecinin etkin ve ciddi sonuç vermesini umut ettiklerine, hiçbir güvenlik gerekçesi ortaya konulamayacak nedenlerden dolayı insanların hayatını kaybettiğine, işsizliğin bedelinin sadece ekonomide rakamlardan ibaret olmayıp toplumsal sorun olduğunun bilincinde olarak siyasi sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bugün Suruç davasının üzerinden, Suruç katliamının üzerinden geçen kırk ayla birlikte yine duruşma var. 33 genç insan, sadece IŞİD vahşetinin, IŞİD barbarlığının çocuklarda oluşturduğu travmaya karşı bir destek, bir sorumluluk duygusuyla yanlarında sadece oyuncaklar bulunarak Suruç'ta bir basın açıklaması yapmaya çalışırken orada patlatılan bombayla hayatlarını kaybettiler. Tabii ki yargılama sürecine dair bir polemik yapmak için söylemiyorum. Ama bu ülkede özellikle o dönemde, 2015 Haziran seçimleri ile Kasım seçimleri arasında patlayan bombalar dolayısıyla hayatını kaybeden insanların sayısı neredeyse 15 Temmuzda hayatını kaybedenlere yakın bir sayı. Bunlar, elbette ki sistematik ve üzerinde siyaset adına düşünmeyi, Suriye politikasını, Türkiye'nin Orta Doğu'daki pozisyonunu, bunun ortaya çıkardığı sonuçları yeniden ele almayı da gerektirecek rakamlar. Şüphesiz hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz ve yargılama sürecinin de etkin ve ciddi bir sonuç vermesini umut ederek bunu paylaşmak istiyorum.

Yine son derece önemli bir konu, dün bir kez daha tekrarladı. Diyarbakır'dan Adana'ya aile yakınlarının göz ameliyatına giden Sedat Polat, Birecik'te GBT kontrolü sırasında, trafik kontrolü sırasında otobüsten indiğinde oradaki zırhlı aracın üzerindeki ateşli silah dolayısıyla hayatını kaybetti. Yani hiçbir spekülasyona, hiçbir polemiğe yer vermeksizin... Sadece geçen yıl ya güvenlik güçlerine ait araçların kontrolden çıkması...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...eve girmesi, kavşakta virajı alamaması ve sivillerin üzerine düşmesi sonucu ya da ateşli silahlardan çıkan hiçbir çatışma söz konusu olmadığı hâlde yani hiçbir güvenlik gerekçesi ortaya konamayacak nedenlerden dolayı 4 yaş ile 80 yaş arasında 20 insan hayatını kaybetti. Bu durum, galiba insan güvenliği açısından bu yöntemin, bu alışkanlıkların ne ifade ettiğini ortaya koymaya yetiyor.

Son olarak da yine İŞKUR'a işsizlik nedeniyle başvuran kişi sayısıyla ilgili, işsizlik ödeneği almak için başvuran kişi sayısıyla ilgili rakamları bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl, aslında on ay içerisinde, tam bir yıl da değil ama 1 milyon 161 bin 604 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmak için başvuru yapmış ve bu başvuru oranı son bir yılda yüzde 27 artmış durumda.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Bir ülkede hem enflasyon bu kadar yüksek hem de işsizlik rakamları bu kadar hızlı yükseliyorsa bunun kitaptaki yeri bellidir, stagflasyondur, bunun başka türlü izahı yoktur. Ne işsizliği başka türlü tevil etmek ne de enflasyonu "fiyat artışı" "fiyat ayarlaması" ya da "sadece dış güçler" diye izah etmek doğru değildir ve sadece kendimizi kandırmaktır. İşsizliğin bedelinin sadece ekonomide rakamlardan ibaret olmadığının, her birinin bir hayat, bir umut, bir intihara dönüşme, bir aile faciasına dönüşme potansiyeli taşıyan toplumsal sorun olduğunun bilincinde ve farkında olarak siyasi sorumluluk üstlenmeliyiz

Genel Kurulu ben de saygıyla selamlıyorum.