Konu:22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile 22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle diş hekimlerinin, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2018


22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile 22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle diş hekimlerinin, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, aynı zamanda bugün Diş Hekimleri Günü. Diş sağlığı, insan sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Özellikle ilkokuldan başlayarak çocukların diş sağlığı için gereken önem sağlanmalıdır. AKP iktidarının sağlıkta farklı alanlarda yarattığı sorunlardan biri diş hekimliği çalışanlarına dahi kadro vermemesidir, taşeron olarak çalışır durumda bırakmasıdır. Beş yıllık zorunlu eğitimi tamamlamış binlerce diş hekimiyse atama beklemektedir. Çoğu hastanedeyse diş tedavisi aylar sonra randevuyla sağlanmaktadır. Diş hekimliği için hastanede kadro artışı sağlanıp işsiz diş hekimlerine kadro verilmelidir. Hastaların dişle ilgili sorununun tüm bedene etkisi unutulmamalıdır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunmalıdır, ağır çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Diş hekimleri ve ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunlarına mutlaka çözüm üretilmelidir.

Bu arada, sağlıkta çalışan hastane bilgi-işlem çalışanları, görüntüleme merkezi çalışanları, laboratuvar çalışanları taşeron...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)