Konu:Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:21/11/2018


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir iş kazasına uğradık galiba.

Temel kanun yapma tekniğinden uzak, Anayasa'ya aykırı, şahsa özel, ısmarlama yasa yapma âdetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Bir hukukçu olarak sizin bu yasa yapma usulünüzü ibretle izliyorum. Yaptığınız bu uygulamalar hukuk fakültelerinde "Nasıl yasa yapılmaz?" dersi olarak okutulmalıdır. Ülkedeki tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını değil, kendinize yakın bulduğunuz iki meslek kuruluşunu seçiyorsunuz. Yapmaya çalıştığınız değişikliğin muhatabı meslek birliklerinin başkanlarının olumsuz görüşüne rağmen, seçim yasasında yapmanız gereken değişiklikleri TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yapıyorsunuz. Anayasa'yı ve hukuku dolanıyor, kanuna karşı hile yapıyorsunuz. Böylece "Kanun nasıl yapılmaz?"ın kitabını yazıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)