Konu:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:21/11/2018


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Efendim, Komisyon Başkan Yardımcımız oturuyor tabii ki. Şimdi kendisi Düzce Milletvekili. Odalar ve Borsalar Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Başkanına siz diyorsunuz ki: "Biz bunları belediye başkanı yapalım. Bu demokratiktir." Peki, Düzce Baro Başkanı aday olabiliyor mu? Olamıyor, geri dönemiyor. Siz niye onu yapmıyorsunuz? Düzce Tabip Odası Başkanı yapabiliyor mu? Yapamıyor. Noterler Birliği Başkanı yapabiliyor mu? Yapamıyor. Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Demokratik açılım sadece 2 kurum için mi olur? Orada 19 tane kurum var. Bunları niye hesaba katmıyorsunuz? Bu, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmiyor mu? Bu, şahsa özgü bir yasa değil midir? Ne olur? Yasalar, objektif olmalı, genel olmalı, sürekli olmalı, herkese olmalı. Yani siz bunu Noterler Birliğinden mahrum edeceksiniz, barolardan mahrum edeceksiniz, Tabipleri Birliğinden mahrum edeceksiniz, mimar mühendislerden mahrum edeceksiniz.