Konu:Türkiye'nin AİHM yargıçlığı için uygun aday sunamadığına ve bir dönemin yargılama süreçlerinde FETÖ damgası varsa milletvekilleriyle ilgili fezlekelerin cezaevinde olan hâkim ve savcılar marifetiyle hazırlandığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:21/11/2018


Türkiye'nin AİHM yargıçlığı için uygun aday sunamadığına ve bir dönemin yargılama süreçlerinde FETÖ damgası varsa milletvekilleriyle ilgili fezlekelerin cezaevinde olan hâkim ve savcılar marifetiyle hazırlandığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, hiçbir sataşmaya mahal vermeyeceğim, sadece başka iki krize dikkat çekeceğim bu tartışmayla doğrudan ilişkili. Birisi, Türkiye, uzun bir süredir AİHM'e yargıç görevlendiremiyor. AİHM ile Türkiye arasındaki krizlerden birisi de bu, sadece bu son kararın uygulanması konusu değil çünkü önerilen isimler ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin esas aldığı dilleri bilmiyor ya da kamu hukuku alanında yetkin değil, özel hukuk isimleri öneriliyor. Dolayısıyla bu, aslında Türkiye'nin AİHM'le ne kadar ciddi, ne kadar vahim bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor.

İkinci konu ise -deminden beri tartışılan- eğer bir dönemin yargılama süreçlerinde bu kadar FETÖ damgası var idi ise şu anda milletvekillerinin yargılanmaya devam etmesiyle ilgili bir siyasi irade ortaya çıkar, dün de burada okunan Ömer Öcalan dosyası gibi. Her birimizin, hem 83'ten, ek 20'den, hangisinden yargılanıyor olursak olalım, milletvekillerinin yargılanma dosyalarındaki delillerin toplanması, fezlekelerin hazırlanması şimdi cezaevinde olan hâkim ve savcıların marifetiyle gerçekleşti. Hem onun arkasında durmak hem onu esas almak ama hem de bir devrisabık yaratmak galiba çok hakkaniyete yakışır bir durum değil.

Teşekkür ediyorum.