Konu:AİHM kararlarının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılabileceğine, hukukun gerektirdiğini bir an önce yerine getirme sorumluluğunun siyasal iktidarda olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:21/11/2018


AİHM kararlarının ve Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılabileceğine, hukukun gerektirdiğini bir an önce yerine getirme sorumluluğunun siyasal iktidarda olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bu AİHM kararıyla ilgili ben de en azından kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi açısından bizim durduğumuz yeri bir kez daha tarif etme ihtiyacı hissediyorum. Elbette, AİHM kararları da Anayasa Mahkemesi kararları da başka mahkeme kararları da tartışılabilir, eleştirilebilir, sorgulanabilir, eksik olduğuna çok net vurgular yapılabilir. Ama bunu tanımamak ve gereğini yapmamak hukukun sınırlarını tanımamaktır aslında, Anayasa'yı tanımamaktır. Bu iktidarın yaptığı iyi işlerden birisi, Avrupa Birliği adaylık sürecinde 90'ıncı maddeyi Anayasa'ya koyarak uluslararası sözleşmeleri, anlaşmaları iç hukukun bir parçası hâline getirmesidir. Dolayısıyla kendi yaptığımız doğrunun arkasında kişilere göre durup durmama tavrı sergilersek bu hem uluslararası arenada Türkiye'nin konumunu hem de doğrudan doğruya bu işin mağdurlarının hak ihlalini elbette ki konuşmayı, tartışmayı zorunlu kılar.

Adalet nerede olursa olsun orada aranır. İnsan hakları kimsenin iç işleri değildir. Elbette, her ülkenin egemenlik hakkı saygıya değerdir. Ama her ülkenin içeride adaleti tamamlaması, sorunları çözmesi de yönetici sorumluluğunun bir gereğidir. Daha dün Mevlit Kandili'yle ilgili mesajlar verdik. Peygamber hayatında adaletin hangi din, hangi inançtan olursa olsun her yerde aranmasının hak olduğuna dair örnekler var, adaletle hükmeden kişilerin inançlarına değil verdikleri hükme bakılacağına dair çok somut örnekler var. Biz, rücuyla ilgili bir düzenleme yapılmışken -yine çok önemli bir karardır- ihlale sebep olanın tazminatı kendisinin ödemesi yani ülkenin bütçesine, toplumun cebine zarar vermemesi, kendisinin ödemesi gibi son derece değerli düzenlemeler yapılmışken, hâkim ve savcıların AİHM kararlarıyla ilgili milyonlarca euro harcanarak eğitimden geçirildiği gerçeğini bilerek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ama buna rağmen AİHM kararını uygulamamak konusunda sergilenen yaklaşımın doğrusu bir izahı yok.

İşi bitirmekten kastedilen nedir bilmiyoruz. Elbette bunun teknik bir yolu, yöntemi aranıyor olabilir ama yani bu işi, hani tersinden tutmak, arkasından dolaşmak değil, gereğini yapmak ve hukukun gerektirdiği şey neyse, hoşumuza gitse de gitmese de bunu bir an önce, gecikmeden yerine getirmek galiba siyasal iktidarın en önemli sorumluluklarından birisidir.

Teşekkür ediyorum.