Konu:Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:20/11/2018


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RIDVAN TURAN (Mersin) - Sayın Başkan, şimdi, bu kadar mesai sonrasında anladık ki AKP TESK'ten ve TOBB'dan birilerini aday yapmaya çalışıyor, bize de burada kök söktürüyor. Arkadaşlar, bir gün size "Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama kalitesi niye düşük?" diye sorarlarsa işte bu tartışmayı ve bu önergeyi gösterebilirsiniz. Böyle matrak bir şey olabilir mi Allah aşkına ya! Yani, burada maddeleri de defalarca konuşuldu, Anayasa'ya aykırı, eşitlik ilkesine aykırı bir durumla karşı karşıyayız.

Yani, şimdi, koskoca bir Meclis, 2 tane, 3 tane, hadi olsun 5 tane adayı TESK'ten, TOBB'dan alacağım diye böylesine bir yasal düzenlemeye cüret eder mi? Alın arkadaşlar, almayın demiyoruz, alın; TESK Başkanı da TOBB Başkanı da yönetim kurulu da osu da busu da hepsi aday olsun, demokratik özgürlüklerin önü açılsın. Bunu anladık da geri dönme kapısını niye açık bırakıyorsunuz? Benzer başka kurumlara bunu uygun görmüyorsunuz, niye bu iki kuruma uygun görüyorsunuz? Ayrıyeten, diğer kurumlara da uygun görülmemelidir.

Ben bunlardan bir tanesinin üyesi olsam ve oyumu kullanıp yöneticimi seçsem, ondan sonra da benim yöneticim tasvip etmediğim bir partiden aday olsa ben bunu doğru görmem. Bu ne demektir, biliyor musunuz? Bu, demokratik hak ve özgürlüklerin önünü açan bir şey değil, tam tersine, kamu kurumu niteliğindeki bu kurumların içerisine siyasal kutuplaşmayı sokmak demektir. Eğer demokratik hak ve özgürlüklerin önünü açmaksa mesele, açabiliriz arkadaşlar, bunun o kadar çok imkânı var ki.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne alakası var ya. Siyasi partiye üye olmalarına engel var mı? Yok.

RIDVAN TURAN (Devamla) - Ama bakın, yani bir kamu kurumu yöneticisinin HDP'ye oy vermesi bile yöneticilikten KHK'yle atılması için gerekçeyken, böyle, Ali Cengiz oyunlarıyla KESK'ten, TESK'ten, TOBB'dan aday devşirmeye çalışmak anlamlı şeyler değil.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Oy veren kim atılmış ya, oy veren hangisi atılmış?

RIDVAN TURAN (Devamla) - Yani kusura bakmayın, bunu anlayabilmek mümkün değil. Bu hem siyaset etiği açısından sorunlu hem de yasama kalitesi açısından sorunlu. Ayrıyeten de sözünü ettik, işte Anayasa'nın 65'inci maddesine aykırı, 135'inci maddesine aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, biz bunun hiç önerilmemiş olmasını temenni ederdik ve kesinlikle ve kesinlikle bu önergenin karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Konuşmak istediğim bir diğer konu, bugün önemli bir gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Selahattin Demirtaş hakkında tarihsel önemi haiz bir karara imza attı arkadaşlar; yalnızca Sayın Selahattin Demirtaş hakkında değil, aynı zamanda tutuklu bulunan 9 milletvekilimizin tümü hakkında. Bu, herhangi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 46'ncı maddeye dayanarak verdiği bir karardır. Kesinleşmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına iç hukukun tabi olmak gibi bir zorunluluğu vardır yani Erdoğan'ın "Bunu biz kabul etmeyiz, buna gereğini yaparız." türünden yaklaşımları -bakın, altını çizerek söylüyorum- Türkiye'yi bir kez daha uluslararası âlemde rezil eder, açık söylüyorum. Zaten bir ekonomik krizle karşı karşıyayız, bunu çok daha boyutlandıracak bir bombanın fitilini ateşlemek anlamına gelir.

Ya, 28 Şubat döneminde AİHM'i yol yapmıştınız, her konuda AİHM'e gidiyordunuz. O zaman AİHM'in kararları bağlıyordu da şimdi mi bağlamıyor? Arkadaşlar, memleketi bu kadar zor duruma sokmayın. Yargıtay 8. Ceza Dairesinin daha önce Erdoğan hakkında verdiği kararı nasıl AİHM'e taşıdıysanız, 28 Şubatla hesaplaşmak adına nasıl AİHM'e gittiyseniz ve AİHM kararları o zaman ne kadar geçerli idiyse şu anda da o kadar geçerlidir değerli arkadaşlar.

Ezcümle, iki yıldır söylediğimizi AİHM de tescil etmiş durumda. Selahattin Demirtaş ve 9 milletvekilimiz tutuklu değildir, siyasi rehinedir ve bu siyasi rehine olma hâlleri tez elden sonlandırılmalıdır.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)