Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün 12 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün 12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

30'uncu maddeyle alakalı HDP tarafından verilen değişiklik önergesinde önergeyi sunmak için söz alan hatip dünden beri devam eden şekilde bir Seyit Rıza güzellemesi yapmıştır. Bugün itibarıyla Türkiye'de PKK ve onun yaptıkları ne ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına ve bütünlüğüne karşı girişilen bir faaliyet olması hasebiyle Seyit Rıza'nın yaptıkları da aynıdır. Bu hatta o dönem itibarıyla daha vahimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün daha yeni yeşerttiği, filizlendirdiği genç cumhuriyete karşı, onun ayağa kalkma mücadelesi sırasında, Türk milletinin var olma mücadelesini verdiği bir sırada girişilen bu faaliyetler tabii ki Türk devletinin karşı duruşu ve buna karşı almış olduğu tedbirler sayesinde ortadan kaldırılmıştır.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti devleti teröre karşı büyük ve şanlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadele önemsenmelidir ve bu mücadeleye halel getirecek ve bu noktadaki psikolojik motivasyonu sarsacak ifadelerden de kaçınılmalıdır çünkü verilen mücadele hiçbir etnik gruba karşı verilen bir mücadele değildir, bizzat teröre karşı verilen bir mücadeledir.

Bu noktada, hatibin "Kürt coğrafyası" şeklinde isimlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine, Anayasası'na ve milletimizin anlayışına tamamıyla terstir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Türkiye Cumhuriyeti devleti etnik köken temelinde, mezhebî temelde kurulan bir devlet değildir. O dönem itibarıyla, güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı, güneydoğusu, tamamının ortak iradesiyle teşekkül etmiş olan bir şaheserdir. Bu devlet, Allah'ın izniyle, ilelebet payidar kalacaktır. Bu noktada, terörle mesafe koymak durumunda olanların hâlâ kürsülerde çıkıp "sayın" demesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan milyonlarca insanın kanına giren, onlara acı veren teröristbaşını "sayın" diye ifade etmesi de ayrıca kabul edilemez bir durumdur. Bu noktada, PKK'yla aynileşmek gibi bir problemimiz yok, böyle bir duruşumuz yok denilen bir noktada bu tavrın ve bu sözlerin de ayrıca değerlendirmeye alınması lazım. Milletimizin takdirine sunuyorum bu ifadeleri ve ayrıca, bu zamana kadar Meclis zabıtlarında bu hususlarla alakalı bir düşünce serdedilmemiş olmasını da üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. (MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)