Konu:Kanun tekliflerinin Başkanlığa verildikten sonra artık Meclisin olduğuna ve komisyonlarda ve Genel Kurulda son şeklini alarak kanunlaştığına; 15 Temmuz darbe girişimi, PKK, IŞİD, PYD gibi terör oluşumlarıyla mücadelede kamunun kendine ait olan hakkı kullandığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Kanun tekliflerinin Başkanlığa verildikten sonra artık Meclisin olduğuna ve komisyonlarda ve Genel Kurulda son şeklini alarak kanunlaştığına; 15 Temmuz darbe girişimi, PKK, IŞİD, PYD gibi terör oluşumlarıyla mücadelede kamunun kendine ait olan hakkı kullandığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; kanunlar teklif sahipleri tarafından teklif edilir, Meclis Başkanlığına verildikten sonra artık o kanun teklifi Meclisindir. Komisyonlarda ve Genel Kurulda son şeklini alır ve Genel Kurulda kanunlaşır. Biz bir kanun teklifi verdik, Komisyonda birlikte tartışıldı, değişiklikler yapıldı, ilaveler yapıldı ve Genel Kurulda da aynı şekilde süreç devam etti ve teklif şimdi inşallah kanunlaşacak. Bu birinci söyleyeceğim husus.

İkinci söyleyeceğim husus, elbette ki Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi ve onunla birlikte kırk yıldır bir ayrılıkçı PKK terör belasıyla sürekli mücadele etmekte, IŞİD terör belasıyla mücadele etmekte, ülke sınırları dışında PYD gibi terör oluşumlarıyla mücadele etmekte. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Anayasa'nın ve kanunların verdiği görev ve yetkiyle bir olağanüstü hâl süreci yaşandı. Bu olağanüstü hâl sürecinde elbette ki kamu kendine ait olan hakkı kullandı ve "Sizinle çalışmayacağım." dediği şekilde kamudan ayırdığı kişilerin ortaya çıkardığı sorunları çözmek için bir düzenlemeye ihtiyaç vardı, bu kanun teklifiyle bu düzenleme getirildi 5'inci maddede. Düzenlemenin beğenilmeyen, istenilmeyen tarafları olabilir bizim teklifimizde. Bunlar da burada, Genel Kurulda ve Komisyonda ele alındı ve bu şekilde geçildi.

Ben bu açıklamayı yapmak istedim, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.