Konu:Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Anlaşılan bu akşam bize çok söz düşecek.

BAŞKAN - Mümkün olduğu ölçüde diyaloğu daha verimli tutalım, çok uzarsa maddelerin görüşmesi aksar.

Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Şimdi herkes seçim yatırımına girdi. Şimdi, burada Milliyetçi Hareket Partisinin tavrının ne olduğunu geçmişteki EYT meselesiyle alakalandırmak suretiyle başka bir mecraya çekilmesine müsaade etmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi o meseleyle alakalı olarak Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesinde dile getirdiği hususu temmuz ayında kanun teklifi hâline getirmiş bir partidir ve kanun teklifini o tarih itibarıyla ilk veren partidir.

AYLİN CESUR (Isparta) - Reddettiniz.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - O reddedilenin ne olduğunu söz alan sayın milletvekilimizin iyi bilmesi lazım, bir araştırma teklifiydi. Hakkında kanun teklifi verilen bir meseleyle alakalı olarak bir daha neyin araştırılması gerekiyor? Biz bunun araştırılmasında herhangi bir gereklilik olmadığını, herhangi bir şekilde komisyon teşekkülünün gerekli olmadığını ifade ettik ve bu noktada tavrımızı ortaya koyduk.

BAŞKAN - Bağlayın Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - EYT meselesi Milliyetçi Hareket Partisinin sadece 27'nci Dönemde değil, 25 ve 26'ncı Dönemde de gündemine getirdiği, hakkında mücadele verdiği bir meseledir. Bununla alakalı olarak Milliyetçi Hareket Partisini töhmet altına sokmaya çalışan açıklamaları asla ve asla kabul edemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisinin EYT'yle alakalı vermiş olduğu kanun teklifi şu an Komisyona gelmesi için beklemektedir. Bizler kanun teklifimizin yasalaşması noktasında ümitliyiz ve bunun gerçekleşmesi için de elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.

Saygılar sunarım.