Konu:Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, şimdi, düzeltilmesi gereken bir husus var. Burada, Milliyetçi Hareket Partisinin Komisyon üyesinin tavrıyla alakalı olarak birtakım beyanlarda bulundu hatip. Milliyetçi Hareket Partisi, siyaset üslubunu, siyasette ne şekilde, hangi kaidelere göre hareket edeceğini kendisi belirleyen bir siyasi harekettir. Bu noktada, Komisyondaki tavrımız da bellidir, Genel Kuruldaki tavrımız da bellidir. Bizler bu noktada, bu 5'inci maddeyle alakalı olarak yapılan değişiklikte katkı sahibi bir siyasi partiyiz. Önerge oylanırken kimlerin "kabul" oyu verip kimlerin yeni şekliyle "ret" oyu verdiği de dikkate alındığında, bu noktadaki talebimiz, bizim ne dediğimiz ortaya çıkacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açalım mikrofonu.

Tamamlayın lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Tabii.

Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında vermiş olduğu önergelerini, grup hakkında yapmış olduğu konuşmalardan sonra vermiş olduğu önergelerini de Milliyetçi Hareket Partisinin ne şekilde önergelerini anlattığını, konuşmalarla Genel Kurula arz ettiğini hepiniz gördünüz. Şimdi, bunlar olmamış gibi böyle bir izahatta bulunulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün çalışma süreci boyunca olumlu katkılarını sunmuş, eleştirilerini de açık bir şekilde dile getirmiştir. Kayıtlara geçmesini talep ediyorum.