Konu:12 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Hukuka, Hakkaniyete Uygun Şekilde Çıkması İçin Olumlu Katkı Sunduklarına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin hukuka, hakkaniyete uygun şekilde çıkması için olumlu katkı sunduklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, hatibin konuşmasında şu an görüşülmekte olan bu kanun teklifinin Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından verildiği ve Komisyonda özellikle 5'inci maddenin geçirilmesinde bu birlikteliğin gereği olarak Milliyetçi Hareket Partisinin sanki böyle bir çarpışmanın tarafıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki bu 24 Haziran seçimleri sürecinde Cumhur İttifakı ruhuyla hareket etmiş ve bu çerçevede üzerine düşen şekilde bu süreçlerde hareket etmektedir. Ancak bu, milletin Meclisine gelen, komisyonlara gelen kanun tekliflerinin hak ve insaf ölçüleri içerisinde geçmesine veyahut da bunların birtakım haksızlıklar içerecek şekilde geçmesine göz yumacağımız anlamı taşımaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açalım mikrofonu arkadaşlar.

Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bizler hem Komisyon sürecinde hem sonrasında, bu işin hukuka, hakkaniyete ve insafa uygun bir şekilde çıkması için olumlu katkı sunmuş bir siyasi partiyiz, bu tavrımızı burada hâlen sürdürmekteyiz. Bu noktada, Komisyonda çıkan nahoş görüntülerin tarafıymış gibi Milliyetçi Hareket Partisinin gösterilmesini şiddetle reddediyoruz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)