Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Kerestecioğlu'nun bahsettiği Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde o gün medyaya da düşen hadise, medyaya düşen bu haber bizim Bakanlığımız zamanında oluştu. Onunla ilgili savcılık zaten adli kovuşturmayı yapıyor ve başlatmıştı, biz de idari soruşturma başlatmıştık ve son şekli... Tabii, bilgi edinme hakkıyla talep etmek hakkınız. Bu konuyu Bakanlığımıza ileteceğim, sizin bilgi edinme hakkınızın yerine getirilmesi için gereken neyse yapılmasını sağlamaya çalışacağım, bana düşeni.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) - CİMER'den de talep ettim ayrıca.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Kemalbay yine aynı şekilde o kelimeyi tekrar kullandı ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Cezaevlerinde tutuklu var, mahkûm var, onlarla ilgili sağlık hizmetleri de devam ediyor.