Konu:Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşmenin grup başkanlarına verilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşmenin grup başkanlarına verilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün akşamdan beri hasta garantisi burada bir polemik konusu. Biz buna müşteri garantisi diyoruz, Recep Erdoğan'ın deyimiyle hasta demiyoruz aslında müşteri garantisi şehir hastanelerinde. Şimdi, AKP grup başkan vekilinden rica ediyorum, dün eski Sağlık Bakanından rica ettim, sözleşmeyi veremeyeceğini söyledi. Kamuoyunda bu tartışmayı bitirebilmek için şehir hastaneleriyle ilgili sözleşmenin tarafıma değil, grup başkanlarına verilmesini rica ediyorum kendisinden.

Bakın, şehir hastanelerinde yüzde 70, havaalanındaki yolcu garantisi gibi, köprüdeki araç garantisi gibi müşteri garantisi verilmiştir, iddia ediyoruz bunu.

Ayrıca kamu alanları tahsis edilmiş, aylık kiraya bağlanmıştır. Bu kiraların toplamı iki yılda, üç yılda maliyete bedeldir, işletme yapım maliyetine bedeldir. Bununla birlikte tüm ticari alanlar işletmeye, firmaya verilmiştir.

Devam ediyorum, AVM ve otel yapma şansı tanınmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Biz bunları iddia ediyoruz. Sayın grup başkan vekili "Bu, doğru değil." diyor ise kendilerinden bu sözleşmeleri talep ediyoruz.

Teşekkür ederim.