Konu:İşçi, memur ve emeklinin ülkedeki gelir adaletsizliği ve enflasyon karşısında ezilmesini önleyici herhangi bir tedbir alınmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


İşçi, memur ve emeklinin ülkedeki gelir adaletsizliği ve enflasyon karşısında ezilmesini önleyici herhangi bir tedbir alınmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hâlen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 2019 yılı bütçesinde 1.603 lira maaş alan asgari ücretlinin, ortalama 3.419 lira maaş alan memurun ve asgari ücret altında ve civarında maaş alan emeklinin ülkedeki gelir adaletsizliği ve enflasyon karşısında ezilmesini önleyici herhangi bir tedbir alınmadığını ve daha kötüsü, böyle bir niyetin dahi olmadığını görüyoruz. Aksine, iktidar, uyguladığı orantısız vergi ve öngörülen zamlarla ücretlileri daha da ezmeye çalışıyor. Aldığı maaşın yüzde 41'ini gıdaya, yüzde 25'ini kiraya harcayan, maaşından geriye kalan yüzde 34'üyle de ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim ve diğer masraflarını karşılamaya çalışan memurlar ile 1.603 liralık asgari ücretle sefalete mahkûm edilen işçi ve yetersiz emekli maaşıyla çaresizlik içinde kıvranan emeklilere karşı sergilenen bu umursamaz tavır Allah'tan reva mıdır?