Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜRSEL ALBAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanca yaşayabilmenin en önemli iki ayağı vardır; biri eğitim, biri sağlık sistemidir fakat AKP iktidarının on altı yılıyla birlikte önce eğitimde, daha sonra da sağlıkta çöküş dönemi başladı. Sayenizde yalan rüzgârlarının 16'ncı yılına girmiş bulunmaktayız.

AKP olarak, yönetim başına geldiğiniz ilk yıllarda Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı ilan ettiniz, sağlıkta reformlar yapacağınızı iddia ederek sağlık sistemini çökerten düzenlemeler yaptınız. "Sağlıkta dönüşüm" adı verilen reform çalışmalarıyla sağlığı temel bir hak olmaktan çıkardınız, sağlık hizmetlerini hızla piyasaya devrettiniz.

Sizin döneminizde sağlık alanlarındaki yıkım politikalarından halkımız kadar sağlık çalışanları da nasibini aldı. Uzman doktor açığı nedeniyle özellikle acil servislerde yeterince hizmet veremediniz, sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya getirdiniz. Sağlık çalışanları bir yandan iktidarınızın emek düşmanı politikasının hedefi olurken bir yandan da onlara saldıranların ve cinayetlerin hedefi hâline geldi.

"Sağlıkta çağ atladık." dediniz, acil servislerde tekerlekli sandalye ve personel olmadığı için tansiyonu 19'a çıkmış hastaları yürüterek içeriye aldınız, yatak olmadığı için ayakta tedavi etmeye çalıştınız.

"Hastanelerdeki kuyruğa son verdik." dediniz, hastalara aylar sonrasına randevu vererek evde bekleme dönemini başlattınız. Hastalık randevuyla mı geliyor ki siz, hastalara randevu veriyorsunuz, günlerce bekletiyorsunuz?

Kamuda uygulanan performans sistemiyle hekimler yaptıkları tedavilere karşılık gelen puanlara göre ek ödeme almaktadırlar. Son zamanlar hekimlerden insanca yaşayabilmek, gelir elde etmek için akıl almaz puanlar yapılması isteniyor. Bu puanların nitelikli sağlıklı koşullarda yapılmasının imkânı hekimler için kaldırılmıştır.

"Vatandaş ilacını istediği eczaneden, üstelik ucuza alıyor." diyorsunuz fakat Sosyal Güvenlik Kurumu birçok ilacı ödeme listesinden çıkarmıştır. Bu ilaçların parasının tamamını vatandaşlar cebinden ödüyor, üstelik SGK hesaplama yaparken eş değer ilaçların en ucuzunu esas almaktadır, aradaki fark da hastaların cebinden çıkmaktadır. "Hortumları kestik, yolsuzlukları bitirdik." diyorsunuz. Sağlıktaki yolsuzluklar bitmek bir yana katbekat arttı. Sağlık sektörü yolsuzluklarla birinciliği hiçbir sektöre kaptırmadı.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; seçim bölgem olan Muğla'daki sağlık alanındaki sorunlara değinmek istiyorum. AKP'nin sağlık performansından faydalanan tek kesim özel hastane patronları olmuştur. AKP'nin döneminde Sağlık Bakanlığının hastane sayısı çok az oranda artarken özel hastane sayısı yüzde 100'ü geçmiştir. Muğla ilimizde -konuyla ilgili olarak örnek vermek istediğim- faaliyet göstermekte olan Muğla Devlet Hastanesi, 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiyle yapılan protokol sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2011 yılından bu yana ilimizde ikinci basamak devlet hastanesi bulunmamaktadır. Yanı başımızdaki illerde, Aydın'da, Denizli'de en az 2 devlet hastanesi ve 1 üniversite hastanesi bulunmaktayken turizm sezonunda nüfusu 12 milyona yaklaşan ilimizde ise tek hastane olması sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırmakta hatta sağlık hizmetleri alınamamaktadır. Mevcut hastanemiz 501 yatak kapasiteliyken 29/10/2017 tarihinde taşındığımız yeni hastane 567 yatak kapasitesindedir, yeterli değildir. Merak ediyorum, sadece 66 yatak için mi yeni bir hastane açtınız? Yıllardır Muğla'mıza hizmet veren 501 yataklı hastaneyi kapatarak atıl duruma neden getirdiniz? Hastaneye yatırılan hastaların hemen her gün yatak bulamadığı, doktorlar tarafından yatış verilen hastaların yatışı iptal edilmekte veya hasta uzun saatlerce ayakta bekletilmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Alban.

MÜRSEL ALBAN (Devamla) - Peki, toparlıyorum hemen.

Kısaca, sağlık alanında AK PARTİ'nin politikaları artık iflas etmiştir. Bu iflasın faturası da halkımız ve emekçi hekimlere çıkartılmıştır. Konuşmamın sonunda, bu kürsüde, zor şartlarla, kısıtlı imkânlarla hizmet üretmeye çalışan, bu kötü şartlar yetmiyormuş gibi AKP iktidarının sağlık politikaları nedeniyle canlarından bezdirilen sağlık çalışanlarına sesleniyorum: Direnin hekimler, direnin hemşireler, direnin tüm sağlık emekçileri, direnin sağlıkta hizmet alamayan Muğla halkı, direnin sağlığı bozulan Türkiye diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Alban.