Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağlık Bakanlığının bazı kanun maddelerindeki değişiklik teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım.

Konu sağlık olunca Ordu ilindeki sağlık hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Ordu 2000 yılında yapılan bir devlet hastanesiyle, o da 57'nci Hükûmet döneminde yapılan bir devlet hastanesiyle on sekiz yıldır hizmet vermeye çalışıyor. Günlük poliklinik sayısı 10 binlere ulaştı, hastane artık yetersiz hâle geldi. Eski adıyla SSK'ya bağlı olan sosyal sigortalar hastanesi artık işlevini yitirdi, yıkılma kararı alındı. Bir şehir hastanesi yapılması için bir yıl önce 700 bin lira harcanarak ihale yapıldı, bir firma ihaleyi aldı, lakin firma ihaleyi almış olmasına rağmen hastane ihalesi iptal edildi, firma mahkemede devam ediyor. Hastanenin yeri değiştirilerek 14 trilyona yapılan bir botanik bahçesi yerle bir edildi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılan botanik bahçemiz yerle bir edildi, "Hastane buraya yapılacak." denildi ama maalesef arazinin üzerinde 100'e yakın tapu ve yine Selçuklu Dönemi'nden kalma bir hamam olması münasebetiyle Anıtlar Yüksek Kurulunun da müsaadesi olmadığı için, arsanın Sağlık Bakanlığına tapu devri gerçekleşmediği için hastanemiz hâlâ umutsuz bir vaka olarak hayatiyetini devam ettiriyor. Aslında ölü bir hastane yatırımı olarak yolunu devam ettirecek diye bekliyoruz.

Tabii, bu iki hastanenin yıkım kararına rağmen, Ordu'da bir sağlık müdürümüz var, bu sağlık müdürü sürekli, yıkılan iki hastanede onarım ihaleleri yapıyor büyük miktarlarda. Bu onarım ihaleleri nedense hep il dışından geliyor, sağlık müdürünün yakın arkadaşları tarafından gerçekleşiyor. Yine, Ordu İl Sağlık Müdürü öyle ucube kararlara imza atıyor ki "Tasarruf genelgesi var." diyerek ameliyat yapılmaması gerektiği yönünde hastanelere yazı yazıyor ama aynı İl Sağlık Müdürü, acil ihtiyaç olmadığı hâlde 1 trilyon 800 milyona, yıkılacak hastanelere bekleme oturakları alıyor. Yine, Ünye ve Fatsa devlet hastanelerimiz yeni yapılmış olmalarına rağmen yoğun bakım üniteleri açılmadı. Ordu Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesi yeterli değil. Bütün hastalar Sivas'tan başlamak üzere Antep'e kadar yoğun bakıma giderken maalesef yolda hayatını kaybediyorlar. Dolayısıyla, ihaleden başka hiçbir işle ilgilenmeyen bir İl Sağlık Müdürümüz var, bunun dikkate alınmasını, özellikle Sağlık Komisyonu Başkanının Ordulu olması münasebetiyle dikkate alınmasını Ordu için sağlıklı buluyorum. Sağlıksız bu il müdürüne derhâl müdahale edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bir de KHK'yle çıkarılan Taşeron Yasası'yla hastanelerdeki bilgi işlem uzmanları maalesef kadroya alınmamıştır, bu büyük bir yanlıştır. Hastanenin yükünü çeken, on yıla yakındır çalışan bu emekçi kardeşlerimize Taşeron Yasası yeniden gözden geçirilerek kadro verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu hassaten rica ediyorum, Hükûmetten bekliyorum.

110 bin "yardımcı hizmet kadrosu" diye ifadelendirilen yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması gerekir. 657'ye göre memur kapsamında değerlendirilen bu insanlar hizmetli kategorisinde görülmekte, kabul edilmekte, memur sınıfına, memur hakkına tabi tutulmamaktadır.

Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini buradan duyurmak istiyorum. Sadece duyurmak istiyorum aslında çünkü bazen ben de duvara konuştuğumuzu düşünüyorum çünkü dinleyen olmayınca, uygulayan olmayınca sadece duvara konuşmuş gibi hissediyorum kendimi. İnşallah böyle olmaz diye düşünüyorum. Sağlık Komisyonu Başkanı -tekrar söylüyorum- Ordulu olduğu için bu hassasiyetlerimiz...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - O da telefonla konuşuyor.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Ne yapsın, telefon geliyordur "Sayın Enginyurt konuşuyor." diye, onun içindir.

Dolayısıyla, bu hassasiyetlerimiz dikkate alınsın diyorum.

Sağlık Bakanımıza dün Plan ve Bütçe Komisyonunda söyledim, inşallah gereğini yapar, bu sağlıksız il müdüründen bir an önce kurtulmak istiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Enginyurt, buyurun.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Şehir hastanemize kavuşmak istiyoruz. Şehir hastanemiz Ordu için büyük bir aciliyet arz ediyor. Ordu 800 bin nüfusa sahip büyük bir şehir. Bu şehir, şehir hastanesini fazlasıyla hak ediyor. O sebeple, yarın yerel seçimler de var, bu seçimleri de dikkate alarak -zaten dikkate aldığınıza da eminim- şehir hastanemizin müjdesini bir an önce bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Enginyurt.