Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kanunun birinci bölümünün görüşülmesi aşamasında soru-cevap bölümünde arkadaşlarımızın sormuş olduğu suallerden ben vâkıf olduklarıma burada cevap vereceğim ve diğerlerini de yazılı olarak cevaplanmak üzere ilgili bakanlıklara ileteceğim.

Sayın Bülbül ek atamayla ilgili ve personel yetersizliğiyle ilgili bir tespit ve aynı zamanda soru sordular. Evet, Türkiye'de sağlık alanında personel açığımız var. OECD ülkeleri ve Avrupa ortalamasının gerisindeyiz. Gerek hekim açığımız var gerekse de çalıştırdığımız sağlık personeli açığımız. Ama bu açıkları kapatabilmek için Türkiye'nin önemli bir gayretinin olduğunu da unutmayalım. Mesela geçtiğimiz yıl KPSS'yle 27 bin sağlık personeli aldık. Bu 27 bin sağlık personeli içerisinden ihtiyaca göre hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlerinden oluşan bir kadro atandı. Yeter mi? Yetmez. İnşallah bu sene, Sayın Bakanımız bu konuda gereken personel çalışmasını yapıyor, bütçede verilen kadrolar kadar alacaktır.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Mezun sayısına göre çok az Sayın Bakan.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Elbette.

Bir taraftan hastaneler ve yatak sayımız artıyor, bir taraftan nüfus artışı gene aynı şekilde var.

Hekim açığımız var. Önümüzdeki beş yıl içerisinde pratisyen hekim açığını Türkiye kapatacak, öyle görülüyor. Çünkü yıllık yaklaşık 13 bin mezun rakamına ulaşmış bulunuyor Türkiye. Uzman açığımız biraz daha ileriki yıllarda kapatılabilecek bir konu. Bu konuda Türkiye'nin gidişi iyi, istikamet iyi, gelişmeler iyi.

Sayın Özyürek sporla ilgili bir konuya değindi, Sivas'ta soyunma odasının bulunmadığı... Bu konuyu da Spor Bakanımıza ileteceğiz. Bu konuyla ilgili gelişmelerden kendisine de elbette haber verilecek.

Sayın Karadağ Iğdır'ın kurtuluşunu özellikle vurguladı. Biz de katılıyoruz, Iğdır'ın kurtuluş gününü tebrik ediyoruz, kutluyoruz bu gününü.

Sayın Ceylan Diyanet İşleri Başkanıyla ilgili kendince bir tespit yaptı ve bunu elbette ki ilgili yerler takip ediyor ve bildirilecek.

Taşeron işçilerle ilgili Sayın Erel hak kayıplarından bahsetti ve aynı şekilde Sayın Gürer de atama bekleyen sağlık personeli hakkında tespitte bulundu. Bunlar birbirlerine bağlı konular. Elbette ki biz, Türkiye'de bizim Hükûmetimiz zamanında taşeron işçilere karşı verilmiş olan sözü yerine getirdik. Bu sözü yerine getirirken belli kriterler ve kurallar çerçevesinde bu işlem yapıldı. Bu kriterler ve kurallar dâhilinde olan 1 milyona yakın personel alındı. Sağlık Bakanlığında da yaklaşık 150 bin personel kadroya geçti. Bu kritere uymayan hizmet ve teknik donanım oranını tutturmayan kadrolarda bu kadroya alınma noktasında sorun yaşandı.

Sayın Kasap beş dakikalık muayene konusuna ve 182 (MHRS) Merkezî Hekim Randevu Sistemi'ne değindi. Arkadaşlar, çok büyük oranda yani kalan kısmı bindelerle ifade edilecek kadar küçük olmak üzere büyük oranda randevu sistemiyle talepler karşılanmakta ve MHRS sayesinde hastanelere randevu saatinde hasta gelmekte ve bu saatte muayenesini olmakta ve hastanelerde yığılmalara neden olunmamakta. Bu randevu sistemi giderek daha da yaygınlaşacak ve vatandaşımızın lehine daha da gelişmeler olacak.

Dolayısıyla sorular içerisinde bana göre cevaplanmamış kısım kalmamış durumda. Yazılı olarak cevap verilecek olanları ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Ben değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, bitiriyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Demircan.