Konu:14 Kasım Ahıska Sürgününün 74'üncü Yıl Dönümünde Ahıska Türkü Soydaşların Ahıska Türkü Olarak Vatanlarına Dönüşlerinin Sağlanmasını Temenni Ettiklerine, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Diyabet Hastalarının Yaşadığı Zorlukların Farkında Olduklarına Ve Bu Konuda Çalışmalar Yapacaklarına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


14 Kasım Ahıska sürgününün 74'üncü yıl dönümünde Ahıska Türkü soydaşların Ahıska Türkü olarak vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasını temenni ettiklerine, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabet hastalarının yaşadığı zorlukların farkında olduklarına ve bu konuda çalışmalar yapacaklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zalim Stalin'in sürgüne gönderdiği 126 bin Ahıskalı soydaşımızı sürgünün yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Yük vagonlarıyla taşınmak suretiyle insanlık dışı bu işkenceyi yaparak soydaşlarımızın zulme uğramasına sebep olanları buradan lanetliyoruz.

Ahıska Türkleri 1944 yılında zalimce vatanlarından edilirken bugün ise hâlâ Ahıska Türkü olarak kendi kimlikleriyle Ahıska yurduna, kendi ana vatanlarına dönmekte büyük güçlük yaşamaktadırlar. Gürcistan devletinin, 2007 yılında çıkartmış olduğu geri dönüş yasasından sonra dostlar alışverişte görsün babında çok sınırlı sayıda Ahıska Türkünün o topraklara, ana vatanına dönüşünü temin etmesi son derece yetersizdir. Bugün dünyanın birçok yerine yayılmış olan, birçok yerinde yaşamakta olan ve hâlâ o muhacirlikleri sona ermemiş olan Ahıska Türkü soydaşlarımızın en erken şekilde ve demin de ifade ettiğim gibi, Ahıska Türkü olarak vatanlarına dönüşlerinin temin edilmesini temenni etmekteyiz.

Bugün, ayrıca, Dünya Diyabet Günü'dür. Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması, beslenme, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimleri göz ardı edilmemesi gereken önemli faktörlerdir.

Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Ülkemizde önemli oranda hastalık yükü oluşturan, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, devam edin Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...diyabet ve komplikasyonları önemli bir yer tutmakta olup müdahale edilmezse değişen yaşam tarzları sebebiyle bu yükün yakın gelecekte hızla artması beklenmektedir.

Burada özellikle belirtmek isteriz ki Tip 1 diyabet hastalarının sürekli kullandıkları glikoz kontrol cihazında devlet desteğinin sağlanması, engelli statüsünde çalışma imkânına kavuşturulması, kullandıkları insülin pompalarında devlet katkısının artırılması ve pompa fiyatlarının makul seviyeye çekilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bunlar, Tip 1 diyabet hastalarımızın önemle yakındıkları hususlardır. Bu hususları ilgili bakanlıkların bilgisine buradan sunmak istiyoruz.

14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak tüm dünyada kabul edilmiştir. Diyabet hastalarının yaşadığı zorlukların, parti olarak, farkında olduğumuzu ve düzenlemelerin yapılması için gerekli çalışmaları yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum ve saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bülbül.