Konu:Marmaris Kaymakamlığı Millî Emlak Müdürlüğü Tarafından Bölgedeki Köylülere Gönderilen Yazıya İstinaden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gözünün Saraya Ne Zaman Doyacağını Öğrenmek İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Marmaris Kaymakamlığı Millî Emlak Müdürlüğü tarafından bölgedeki köylülere gönderilen yazıya istinaden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünün saraya ne zaman doyacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜRSEL ALBAN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Vatandaş yazın bırakın tatile, denize gitmeyi, anasını babasını ziyarete köye gidecek yol parası bulamazken Muğla'mızın incisi Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yazları birkaç gün tatil yapsın diye milyarlarca lirayı israf edecek 300 odalı yazlık saray yapılıyor. Bu yazlık saray yetmediği gibi şimdi de sarayın çevresinde özel arazileri içerisine alınacak şekilde büyümesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı Millî Emlak Müdürlüğü tarafından bölgedeki köylülere gönderilen yazı şu şekildedir: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluruyla Cumhurbaşkanlığının hizmetinde kullanılmak üzere arazinin kamulaştırılması ve hazine adına tescil edilmesi uygun görülmüştür."

Buradan soruyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saraya gözü ne zaman doyacak? Atatürk Orman Çiftliği'ni talan edip Ankara'da yaptırdığınız 1.200 odalı kaçak saray yetmedi mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜRSEL ALBAN (Muğla) - İstanbul'da bulunduğunuz zamanlarda kullanıma aldığınız Yıldız Sarayı yetmedi mi? Vahdettin Köşkü yetmedi mi? Huber Köşkü yetmedi mi? Yazlık saray yetmedi ki şimdi de gözünüzü Fatma bacının, balıkçı Mustafa'nın, Ahmet dayının meyve bahçelerine diktiniz.

Saygıyla selamlıyorum.