Konu:Kadroya geçen taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Kadroya geçen taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçen işçiler 2020 yılının Ekim ayına kadar Yüksek Hakem Kurulu toplu sözleşmesine tabi tutularak diğer kadrolu işçilerin faydalandığı tüm haklardan mahrum bırakılmıştır. Özellikle işçilere enflasyon farkı yansıtılmaması ve yüzde 4+4 zamlara mahkûm edilmesi, zaten geçim güçlüğü çeken insanları tamamen geçinemez hâle getirmiştir. Tayin hakkı verilmeyerek özellikle, evlilik yapan işçiler eşleriyle farklı illerde yaşamak zorunda bırakılarak aile bütünlükleri bozulmuştur. Tüm bunların çözümü, hatalı NACE kodları bildirimlerinin düzenlenmesidir. 2019 yılında yapılacak olan kamu toplu iş sözleşmesine taşerondan kadroya geçenler de mutlaka dâhil edilmelidir. Kamuda kiralık araç şoförleri, Karayollarında, BİT'te, KİT'te, MEB'de, Sağlık Bakanlığında, şeker fabrikalarında çalışan taşeronlar da derhâl kadroya alınmalıdır.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.