Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:16
Tarih:13/11/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, CHP Grup Başkan Vekilimiz ifade ettiği için, galiba, partimiz adına yaklaşımımızı çok kısa paylaşmam gerekiyor.

Biz, tabii, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısıyla ilgili esastan eleştirileri olan bir partiyiz. Hem İslam dininin özgünlüğü, özerkliği, saygınlığı açısından hem de devletin bütün inançlara eşit mesafede durması açısından Diyanet İşleri Başkanlığının rolüyle, yapısıyla ilgili eleştirilerimiz var -ama özel olarak bu konuyla ilgili sadece sürenin darlığından dolayı ifade edemedik- özel bir tarihte ve medya önünde böyle bir ismin ziyaretinin sadece insani duyarlılıkla izahı ikna edici değildir, tatmin edici değildir. Diyanet İşleri Başkanı herkesin vergisiyle maaş alan bir isim olarak toplumun hassasiyetlerini gözetmek, bütün toplum kesimlerinin belki de önceliklerine, beklentilerine dikkat eden bir tavır takınmak zorundadır. Kadir Mısıroğlu nasıl bir tarihçidir, neyi savunmuştur, neyi iddia etmiştir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bütün bu tartışmaları yapmayı en azından bir hasta açısından şık görmüyorum ama Diyanet İşleri Başkanının bu davranışını da 9 Kasım tarihinde yaptığı bu ziyareti de son derece yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim.

Teşekkür ederim.