Konu:Yemen'de yaşananların insanlığın ayıbı olduğuna, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın bedelini sivillerin ödediğine, Orta Doğu'daki sorunların siyasal yöntemlerle çözülmesi konusunda duyarlı olunmasına, Türkiye'nin sorunlarının barışçı yollarla çözümünün önemli olduğuna, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevi eylemine, Karar gazetesinin reklamdan mahrum bırakılmasının basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğuna, Kürşat Bumin'e Allah'tan rahmet dilediğine, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in yargılanma sürecine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:16
Tarih:13/11/2018


Yemen'de yaşananların insanlığın ayıbı olduğuna, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın bedelini sivillerin ödediğine, Orta Doğu'daki sorunların siyasal yöntemlerle çözülmesi konusunda duyarlı olunmasına, Türkiye'nin sorunlarının barışçı yollarla çözümünün önemli olduğuna, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevi eylemine, Karar gazetesinin reklamdan mahrum bırakılmasının basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğuna, Kürşat Bumin'e Allah'tan rahmet dilediğine, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in yargılanma sürecine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biraz önce de ifade edildi ama ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum; Orta Doğu'da özellikle Yemen'de çocukların ilaçsızlıktan, açlıktan, temiz suya ulaşamamaktan, hastalıktan dolayı her gün ölüme mahkûm olmaları bütün insanlığın ayıbıdır, özel olarak da Orta Doğu'yu yönetenlerin, Orta Doğu devletlerinin bu konudaki sorumluluğu çok daha fazladır. Hangi saikle olursa olsun ister Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmama adına ister ekonomik kaygılarla, mezhebî ya da başka nedenlerle hiçbir neden, hiçbir gerekçe oradaki bir tek çocuğun bile, bir tek masumun bile ölüme terk edilmesini asla meşrulaştırmaz. Orta Doğu'nun kendi sorunlarını kendi iradesiyle çözebilmesi elbette Orta Doğu halkları açısından da son derece önemlidir.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın, çözümsüzlüğün kangrenleşmesi ve bunun bedelini her gün sivillerin ödüyor olması da yine Orta Doğu'daki insanlık açısından utanç verici başka manzaralardan biridir. Evet, İsrail Hamas'ı terör örgütü kabul ediyor ve Hamas'tan kaynaklı bir roket dolayısıyla, roketten kaynaklı olarak bir askerin hayatını kaybetmesini gerekçe gösterip sivil Filistinlilerin 7'sinin hayatını kaybetmesine neden olan bir operasyon gerçekleştirdi. Elbette ki Filistinlilerin de İsrail'de yaşayan sivillerin de can güvenliğini savunmak son derece önemli ama Orta Doğu'da sorunların siyasal yöntemlerle, siyasal araçlarla, siyasal mekanizmalarla çözülmesi konusunda galiba herkesin bir duyarlılık sergilemesi gerekiyor.

Şüphesiz Orta Doğu'nun her karışı gibi Türkiye'nin sorunlarının da barışçı yollarla çözümü herkesin güvenliği açısından son derece önemlidir. Ülkeleri askerler korurlar ama siyasetçilerin görevi hem ülkeyi hem askerleri, sivilleri...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...herkesin can güvenliğini kendi sorumluluk alanında görüp üzerine düşeni yapmaktır. Elbette ki askerler ister yanarak ister donarak ister kazaen ya da başka çatışma nedenleriyle hayatını kaybettiğinde ailelerin acısını paylaşmak hepimizin sorumluluğudur ama sorumluluğumuz siyasetçi olarak sadece acı paylaşmak, sadece üzüntülerimizi ifade etmek olmamalıdır. Ölümleri en aza indirecek siyasi sorumluluğu üstlenmek de galiba siyasetin üzerinde bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür. Biz bu nedenle özellikle çatışmalı ortamdan bir an önce çıkılmasını herkesin can güvenliği, herkesin huzuru, barışı, güvenliği açısından da önemsiyoruz. Buna dikkat çekmek için, bu konunun altını çizmek için aslında bugün bu sıralarda olması gereken, bizimle birlikte yasama faaliyetlerine, denetim faaliyetlerine katılması gereken ve 24 Haziranda halkın oyunu alarak seçilmiş olan Hakkâri Milletvekilimiz Leyla Güven'in bugün burada olamaması...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...zaten Türkiye demokrasisi açısından son derece önemli bir eksikliktir ama Sayın Güven'in sadece kendisini değil ama ülkeyi düşünerek bu ülkede barışın önündeki en önemli tehditlerden birisinin tecrit olduğunu, İmralı Adası'nda Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla yasal hakkı olmasına rağmen görüşememiş olmasından dolayı başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık eylemi geleceğe dair ciddi bir risktir, ciddi bir tehdittir. Herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekir. Elbette ki barışın en kolay yolu nereden geçiyorsa, nasıl sağlanacaksa bunu burada konuşmak hepimizin sorumluluğudur.

Ben çok uzatmadan, izninizi suistimal etmeden bir de Karar gazetesinin kamuoyuyla paylaştığı ilana dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizde aslında büyük oranda Hükûmete yakın kabul edilen ama zaman zaman ekonomi politikalarında ya da başka alanlarda eleştiri yapan bir gazetenin reklamdan mahrum bırakılması, özel olarak reklam verilmesini engelleyecek bir uygulamaya tabi tutulması, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir durumdur.

Bu vesileyle, basın camiasının değerli ismi Kürşat Bumin'in de hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayın lütfen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Son derece önemli bir isimdir, değerli bir isimdir; düşüncelerine, görüşlerine katılsak da katılmasak da önemli bir kayıptır. Ailesinin acısını paylaşıyoruz.

Ben son olarak da Sayın Başkan, hemen yanımda oturan Ağrı Milletvekilimiz, Kadın Grubu Sözcümüz Dilan Dirayet Taşdemir'in yargılanma sürecine dikkat çekmek istiyorum. Hakkında 2911'den Mersin'de açılmış olan davada beraat etti. İstinaf mahkemesi de bunu onayladı ama savcı kendiliğinden harekete geçip dosya içinden yeni bir dava açtı ve CMUK üzerinden avukat tayin edilerek de yakalama kararı çıkarıldı. 83'üncü maddeyi, Anayasa'yı bu kadar askıya alırsanız, milletvekili yargılamasını bu kadar keyfî hâle getirirseniz bu Parlamentonun da demokrasinin de hiçbir anlamı, hiçbir saygınlığı, değeri kalmaz.

Herkesi saygıyla selamlıyorum.