Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, ben sakinim normal şartlar altında.

Size bakın "Başkanım" diyorum, "Başkan" falan da değil, orada oturduğunuz müddetçe hiçbir siyasi partinin önemi yok, benim Başkanımsınız ve çok rızayla bunu ifade ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler)

Müsaade eder misiniz bir.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen...

Sayın Zengin, lütfen Genel Kurula hitap edin siz.

Arkadaşlar...

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Arkadaşlar, yahu hakaret etmeden lütfen, sataşma var...

BAŞKAN - Sayın Özkoç...

Sayın değerli arkadaşlar, bir grup başkan vekili konuşuyor, lütfen.

Siz tamamlayın.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Bir saygı göster ya! Bir konuşmasını bitirsin be!

BAŞKAN - Sayın Akbaşoğlu, lütfen arkadaşlarınıza müdahale edin.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, bir kez daha söylüyorum.

Sayın Başkanım, aklım başımda, size iradi olarak çok büyük saygı duyuyorum ve bence fevkalade iyi bir yönetim sergiliyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler)

Susar mısınız arkadaşım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu manada hiçbir itirazım yok. Fakat ben orada konuşurken kürsüdeyim, konuşmam bitsin, arkadaşın paşa gönlü ne istiyorsa söylesin, oturduğu yerden bana "Yalan söylüyorsunuz." dediği an insanım ve kızarım. Niye yalan söyleyeyim? Yalan söylemiyorum...

BAŞKAN - Peki.

İki grup başkan vekilinin artık toparlamasında yarar var.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye...

Ve hiç kimse de sizi saygısızlıkla itham edemez çünkü hiçbir şey yapmadım. Hayatım boyunca yaptığım her şeyin bedelini öderim, hataysa da söylerim ama bir partinin milletvekili bunu söylemişse, her taraf bunu yazıyorsa beni yalanla itham edenin kendisi... Neyse "Kendisi öyledir." diyeceğim, iade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)