Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; böyle çığlık çığlığa bağırmaya falan gerek yok. Madem o kadar temizlikten falan bahsediyorlar, siz niye FETÖ'nün yanında duruyorsunuz şu anda ya, onların avukatı mısınız? Bu nedir yani, bu nedir? (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından "Aaa" sesleri) Aynen öyle, aynen öyle.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ayıp ettin sen!

SERVET ÜNSAL (Ankara) - Pişkinliğe bak, pişkinliğe!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sağlık konuşuyoruz, sağlık konuşurken biraz da laubali bir üslupla "başını örtmek" bilmem ne. İster örter ister örtmez kardeşim, size mi soracaklar ya iş yaparken? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şartların ne olduğunu bilmiyorsunuz orada. Bu nasıl bir tavırdır yani?

ERKAN AYDIN (Bursa) - Biz nereden bilelim, siz biliyorsunuz şartları.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye, bitiriyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Otur, gülme, otur, otur.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hemen... Bir saniye, daha lafımı bitirmedim, niye ayağa kalkıyorsunuz anlamadım. Sizin, CHP'nin teamülünde...

BAŞKAN - Zaten söz vermiyorum Sayın Zengin, siz konuşun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet ama bu hareket "Ben söz istiyorum." demek.

BAŞKAN - Olabilir, siz devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - İlkokul çocukları bile arkadaşı konuşurken yerinde oturur, bekler, laf bitince elini kaldırır. Böyle bir teamülü var CHP'nin. "Söz istiyorum." diye ayağa kalkılıyor, ben de mi ayağa kalkayım yani?

Şimdi, geldiğimiz nokta şu: Şu an sağlıkla ilgili meseleyi konuşuyoruz. Ben geçtiğimiz gece Komisyondaydım, bir madde için, "ve/veya" yapmak için yani bir şey "ve" mi olacak, "veya" mı, on iki saat konuşuluyor.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - On bir saat, on iki saat...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Kimin zamanı boldur? Gerçekten bir şey yapacaksak konuşalım. 5'inci madde için on iki saat konuşuluyor, on iki saat ve ondan sonra da hâlâ deniyor ki: "Efendim, biz burada konuşamıyoruz." Zaten çok ciddiye alınsa, bakın, grubu görüyorsunuz, 10 kişi ancak gelinmiş yani CHP Grubu burada 10 kişiyle var. Çünkü hepsi toplaşmışlar, mümkün mertebe konuşalım ama iş çıkmasın. Bizim amacımız hiç öyle değil ya, memleket yönetiyoruz, iş çıkaracağız burada yani.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Amma yönetiyorsunuz ha. Sizin yönettiğiniz memleket ne hâle geldi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Velhasılıkelam, burada bu işleri konuşurken daldan dala uçmayalım, sağlıksa sağlığı konuşalım, şiddetse şiddeti konuşalım, terörse terörü konuşalım ve nerede olduğunuza karar verin artık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)