Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Chp Grup Önerisi Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün CHP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Doğrusu, başta Türkiye'de yaşayan Yahudiler olmak üzere dünya Yahudileri isyan edecekler yani Türkiye'deki Parlamentoda, Meclisimizde Hitler'e o kadar atıf var ki eğer Türkiye'de yaşananlar Hitler faşizmiyle kıyaslanacaksa diyecekler ki, öyle söylüyorlar zaten "Bizim yaşadığımız neydi?" diyorlar. Yani biraz bence meseleleri konuşurken kelimeleri doğru ve hacminde kullanmak lazım. Şiddetle reddediyorum, reddediyoruz.

Daha evvel de bunu burada pek çok defa söyledik ama madem tekrar tekrar söyleniyor her seferinde artık söyleme ihtiyacı duyacağız, öyle zannediyorum. 5'inci maddeyle alakalı mesele bir AK PARTİ'liler meselesi değil, tabii, HDP için Türkiye'de terör bir mesele değil. AK PARTİ için, bu ülkede yaşayan, vatanını seven diğer siyasi partilerden de pek çok arkadaşım için terör hayati bir mesele. Buradaki mesele, 5'inci maddeyle alakalı konu bu suçla alakalı idari kararla, kanun hükmünde kararnamelerle ve yargılamalarla ceza alanların hekimlik yapmasıyla alakalı bir mesele, hiç AK PARTİ'li olmakla ilgisi yok. Kaldı ki biz bunu kendi aslında seçmenlerimize rağmen yapıyoruz, öyle söyleyelim yani pek çok aile, onlar içerisinden AK PARTİ'ye oy verenler var, mesele oy meselesi değil, Türkiye'nin terörden temizlenmesiyle alakalı bir mesele. Bunun tekrar ben altını çizmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.