Konu:Grup önerilerinin içeriğinin belli olduğuna ve konunun araştırılmasını istediklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


Grup önerilerinin içeriğinin belli olduğuna ve konunun araştırılmasını istediklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben polemiği uzatmak için söz almadım.

BAŞKAN - Biliyorum, biliyorum.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sonuçta, önergemizin içeriği belli. Tutuklananlar bir gece aynı anda farklı şehirlerde farklı dosyalardan tutuklandılar; gözaltına alındılar, sonra tutuklandılar. Bu bile başlı başına işin hukuki bir süreç olmadığını gösterir.

Siyaseten bir tartışma yürütmeye kalkarsak, Birinci Meşrutiyet'in bitişinden, İstiklal Mahkemelerinde yargılanan Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi isimlerden, 27 Mayıs darbecilerinin siyasetçileri tutuklarken sarf ettikleri sözlerden, 12 Marttan, 12 Eylülden, bütün bu süreçlerden siyasetçilere reva görülen sözlere baktığımızda hemen hemen aynı mantığı görürüz.

Biz araştırılsın diyoruz, başka bir iddiada bulunmuyoruz. Dolayısıyla bu iddialar, bu konuşmalar, bu tartışmalar, üzerinde gerçekten söz söylemeye değer nitelikteyse sadece Türkiye'de değil -biz bunu bütün konuşmalarımızda ifade ettik- İsrail cezaevlerinde de milletvekilleri var, Mısır'da var, Pakistan'da var, kimi Orta Asya ülkelerinde var, biz her yerde söz söyleme hakkının değerli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu süreci bir yargılama süreci olarak görmüyoruz. İthamlar gerçekleri örtmeye yetmez. Elbette ki iddia edilen şeylerle ilgili burada konuşulmaya değer, bir komisyonla araştırmaya değer bir durum varsa bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun.