Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA YUSUF BEYAZIT (Tokat) - Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Anayasa'mıza göre Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluş bu Anayasa'da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamaz.

Bizler de Parlamentoda bizlere oy verenleri temsil eden kişileriz. Biz milletvekili olarak yaptığımız yemine her zaman saygılı olmak zorundayız. Hukuk dışı eylemlerde bulunarak milletvekili saygınlığını kaybetmememiz gerekmektedir. Eğer herhangi bir kişinin terörle bir şekilde münasebeti varsa hukuki yaptırımları da hak etmiş demektir.

NURAN İMİR (Şırnak) - En büyük teröristi siz koruyorsunuz.

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - O nedenle, hep beraber FETÖ'ye, PKK'ya, DAEŞ'e, IŞİD'e ve PYD'ye karşı çıkalım.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Ne alakası var?

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - Demokrasinin Türkiye'de çok daha farklı bir şekilde algılanmasını sağlayalım. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlüklerin alanını genişletelim.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - "Hukuku tanımıyorum." diyen siz değil miydiniz? İşinize gelince tanıyorsunuz.

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - Siyasete seviye getirelim. Siyasetçinin seviyesini yükseltelim ve de fikir hürriyetini, inanç hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini Türkiye'de hâkim kılalım.

Dokunulmazlıklar üzerinden Meclise, devlete, millete meydan okuyanların amacı Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıntıya sokmaktır.

NURAN İMİR (Şırnak) - Halka meydan okuyan sizin iktidarınız!

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - Bizim bu saldırılardan en ufak korkumuz ve endişemiz yoktur. Bizim için aslolan milletimizdir.

İfade vermek üzere davet edilen yargı mensuplarını ve dolayısıyla Türk devletini hiçe sayanlara müsamaha gösterilmesi de asla söz konusu olmayacaktır. Meclisin karar verdiği, Anayasa Mahkemesinin hukuka uygun bulduğu, yargının kendi usulü çerçevesinde harekete geçtiği konularda birilerinin çıkıp "Biz yargıyı tanımıyoruz." deme hakkı söz konusu değildir.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Hangi yargı? Sizin talimatınızla çalışan yargı.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Hangi yargı acaba?

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - İfadeye çağrılan milletvekillerine yönelik suçlamalara baktığımızda, arabasıyla terör örgütüne silah taşımaktan terörist nakline, sırtının terör örgütüne dayandığını ilan etmeye kadar her şey vardır. Bu eylemlerin, bu ifadelerin hiçbiri de milletvekili görevi ve sıfatıyla bağdaşmamaktadır.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Ona sen karar veremezsin.

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - Dolayısıyla, bir fikri, bir siyaseti savunmak ile terör örgütünü, teröristi, terör eylemlerini savunmak çok farklıdır. Herkes tarafından bilinmelidir ki konu, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, vatandaşlarımızın can güvenliği olduğunda hiç kimse kusura bakmasın, sıfatı ne olursa olsun kendi ülkesine, kendi milletine, kendi devletine ihanet içinde olanların...

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Sizsiniz, ihanet içinde olan sizsiniz. Siz bu halka ihanet ediyorsunuz.

YUSUF BEYAZIT (Devamla) - ...yargıya hesap vermesini sağlamak bizlerin en başta gelen görevleri arasında olmalıdır. Bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz, taviz vermeye de niyetimiz yoktur.

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)