Konu:7 Kasım 1980 tarihinde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'u rahmetle andığına, Millî Eğitim Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarına, FATİH Projesi'nin sonuçlarının kamuoyuna aktarılması ve şüpheli asker ölümleriyle ilgili Parlamentonun üzerine düşeni yapması gerektiği ile Yemen'de her gün hayatını kaybeden onlarca çocuğa dikkat çekmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:07/11/2018


7 Kasım 1980 tarihinde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'u rahmetle andığına, Millî Eğitim Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarına, FATİH Projesi'nin sonuçlarının kamuoyuna aktarılması ve şüpheli asker ölümleriyle ilgili Parlamentonun üzerine düşeni yapması gerektiği ile Yemen'de her gün hayatını kaybeden onlarca çocuğa dikkat çekmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle tabii, 7 Kasım 1980'de Mamak Cezaevinde ağabeyinin gözü önünde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'u ben de rahmetle anıyorum, ailesini de buradan selamlıyorum.

Bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Tabii, Sayın Bakanın atmaya çalıştığı ilginç adımlar var, en azından kendinden önceki bakanların başlattığı uygulamaların tersi şeyler söylüyor. Bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmak için ifade etmek istemiyorum ama burada özel öğretim kurumlarına dair teşvikler tartışılırken bu sistemin yanlış olduğu söylendiğinde maliyet hesabı yapılıyordu, deniliyordu ki "Bir öğrencinin kamuya maliyeti çok daha fazla, özel öğretim daha niteliklidir, daha kalitelidir; devlet, parasını karşılasın, özel öğretim versin." Şimdi, görünen o ki Sayın Bakan bu görüşe katılmıyor, o dönemde yapılan eleştirileri belki yerinde görüyor ve teşviklerin kademeli biçimde kaldırılacağına dair bir beyanda bulunuyor.

Tabii, başka konular da var aslında kamuoyuna açıklanması gereken. Mesela, üzerinden uzun süre geçmiş olmasına rağmen FATİH Projesi'nin ne olduğunu, ne kadar para harcandığını, paranın nereye gittiğini... Öğrencilere dağıtılan bir tablet olduğuna dair bir bilgi bilmiyoruz ama bu kadar kaynak ayrılmış bir projenin en azından sonucunun kamuoyuna aktarılması galiba Sayın Bakanın da burada bulunan herkesin de sorumluluğunda.

Yine, Anayasa Mahkemesi bugün bir karar açıkladı, İmam Bildik'in -şüpheli asker ölümlerinden- Uşak'ta jandarma karakolunda görev yaparken araçtan düşerek hayatını kaybettiği yönünde bir iddia vardı. Tabii, üzerinden geçen zamanın sonunda, geç de olsa Anayasa Mahkemesinden...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bilgen, devam edin.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...etkin soruşturma yapılmadığına dair bir karar ve tazminat hükmedildi. Şimdi, burada şüphesiz, asker ölümleriyle ilgili, ailelerin taleplerini dikkate almayan, duymazlıktan gelen bir Parlamentonun galiba söyleyebileceği çok şey olmaz. Sayı oldukça kabarık ve aileler burayı aşındırıyorlar. Bu konuda Parlamentonun üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Son olarak da Yemen'de her gün hayatını kaybeden onlarca çocuğa bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Elbette Orta Doğu'da son derece kritik gelişmeler, son derece önemli gelişmeler yaşanıyor ama Yemen'de açlıktan ölen sadece çocuklar değil, aslında Orta Doğu'nun vicdanı ölüyor, bütün insanlık ölüyor. Buna tepki vermeyen, buna karşı sesini yükseltmeyen ve Yemen'deki bu tablonun failleriyle ilgili yüksek sesle gündem oluşturmaya bile çaba sarf etmeyen siyaset galiba tümden ölüyor. Dolayısıyla, bu konunun önemine dikkat çekiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.